Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 31.01.2018/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 5

31.01.2018

 

Lausunto sähkökaapelien asentamisesta mereen välille Kirveenrauma-Puutarhamäki-Pitkäluoto-Keusto ja Pitkäluoto-Koivusaari, Caruna Oy

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.01.2018 § 5

 

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 24.1.2018:

 

Viite

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 20.12.2017, Dnro ESAVI/11895/2017

 

Asia

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa asiasta sähkökaapelien asentamisesta mereen välille Kirveenrauma-Puutarhamäki-Pitkäluoto-Keusto ja Pitkäluoto-Koivusaari, Naantali. Lausunto on toimitettava 2.2.2018 mennessä.

 

Luvan hakija

 

Caruna Oy

 

Vesilain mukainen lupahakemus

 

Caruna Oy hakee lupaa asentaa 20 kV sähkökaapeleita mereen välille Kirveenrauma-Puutarhamäki-Pitkäluoto-Keusto ja Pitkäluoto-Koivusaari ja 400 V sähkökaapeli yhteisellä vesialueella Naantalissa. Hakemuksen mukaan hanke liittyy isompaan alueella tehtävään sähköverkon maakaapelointiprojektiin, millä pyritään turvaamaan häiriötöntä sähköntoimitusta asiakkaille. Työ on suunniteltu toteutettavaksi keväällä 2018.

 

Kaapelit lasketaan pohjaan lautalta. Pitkäluodon ja Koivusaaren välinen kaapeli painotetaan 2,3 kg painoilla 5 m välein. Muut kaapelit pysyvät paikoillaan omalla painollaan. Kaapeleista upotetaan merenpohjan alle osuudet, jotka ovat alle 2 m syvyisessä vedessä. Upotusmatkat vaihtelevat 2-130 m matkalla ja 400 V kaapeli upotetaan koko matkalla. Maamassoja ei siirretä upotuksessa, vaan merenpohjaa kaivetaan kaapelikauhalla alle 500 mm ja kaapeli lasketaan uraan, minkä jälkeen sedimenttimassa palautetaan kaivettuun uraan. Työ aiheuttaa vähäistä ja lyhytkestoista veden samentumista.

 

Alueella on Liikenneviraston väylää ja Kirveenrauman kohdalla kaapelin reitti risteää 2,4 m väylän kanssa ja jatkuu samansuuntaisesti Puutarhamäelle asti. Puutarhamäen ja Pitkäluodon välinen kaapeli tulee osittain väylän viereen. Pitkäluodon ja Keuston välinen kaapeli kulkee samansuuntaisesti väylän kanssa noin 150 m etäisyydellä väylästä. Keuston länsikärjellä oleva viitta jää noin 100 m päähän kaapelireitistä. Alueella on Telian vesistökaapeleita ja Naantalin vesihuoltolaitoksen, Pitkäluodon vesiyhtymän ja Koivusaaren vesiyhtymän vesiputkia. Kaikki rantautumiskohdat on sovittu kyseisten kiinteistönomistajien kanssa. Hankealueella ei ole Natura 2000 tai luonnonsuojelualueita.

 

Oheismateriaalina oli Caruna Oy:n lupahakemus (29.11.2017) sähkökaapelien asentamiselle.

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ:

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta lausuu Caruna Oy:n lupahakemuksesta seuraavaa:

 

Puutarhamäessä, Keustossa ja Koivusaaressa rantautumisalueet ovat Rymättylän eteläisen saariston osayleiskaavassa merkitty kaavamerkinnällä MY, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja. Kaavamääräyksen mukaan alueella on maisema- tai luonnonarvoja. Ympäristöä haitallisesti muuttavia toimenpiteitä tulee välttää.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa lupahakemuksesta, kun toimitaan lupahakemuksessa esitetyllä tavalla alueella olevat muut rakenteet huomioiden. Hankkeen toteuttamisessa tulisi huomioida periaate haittojen minimoinnista ja pyrkiä siten toteuttamaan hanke ennen veneilykauden alkua ja lintujen pesimäkauden ulkopuolella.

 

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

 

Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

 

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa