Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan tiejaosto
Pöytäkirja 16.11.2017/Pykälä 2

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Teknisen lautakunnan tiejaosto

§ 2

16.11.2017

 

Markeluodon yksityistien toimitus

 

Teknisen lautakunnan tiejaosto 16.11.2017 § 2

 

Maanmittausinsinööri Birit Keva 23.10.2017:

 

1 § Aloitus

 

Toimitus on tullut vireille Heinosentien ja Markentien yksityisteiden tiekuntien hakemuksesta 18.10.2017.

 

Heinosentien ja Markentien yksityisteiden tiekunnat esittävät tiekuntien yhdistämistä ja tieyksiköinnin vahvistamista. Osakkaat ovat päättäneet yhteisen tiekunnan perustamisesta kokouksissaan 7.1.2017.

 

Tien pituus on 1 km. Kiinteistötietojärjestelmästä tehdyn selvityksen mukaan Heinosentien tiekunta on perustettu 29.4.1993 käyttöoikeusyksikkönä 000-2005-K29724. Tien pituudeksi on merkitty 0,5 km ja leveydeksi 8 m. Marken yksityistien tiekunta on perustettu 23.3.1993 käyttöoikeusyksikkönä 000-2005- K28066. Tien pituudeksi on merkitty 0,5 km ja leveydeksi 8 m.

 

2 § Tiedottaminen

 

Toimituksen aloittamisesta on tiedotettu 23.10.2017 päivätyllä kutsukirjeellä KML 168 §:ssä ja KML 169 §:ssä säädetyillä tavoilla.

 

3 § Asianosaiset

 

Saapuvilla olivat asianosaisina:

 

Aulis Valtonen

Henry Sahonen

Markku Laurila

Simo Tikkanen

Ilpo Tikkanen

 

Asianosaiset uudistivat hakemuksensa.

 

4 § Laillisuus

 

Todettiin, että toimitus on laillisesti koolle kutsuttu ja tielautakunta on päätösvaltainen ja sen jäsenet eivät ole esteellisiä.

 

5 § Tielautakunnan toimivalta

 

Naantalin kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan teknisessä lautakunnassa on tiejaosto joka toimii tielautakuntana ja käsittelee yksityisistä teistä annetun lain 6 a §:n mukaisesti yksityistielain 6. luvussa määritettyjä tehtäviä.

 

Tiekuntien yhdistämisestä päätetään yksityistielain 69 §:n mukaan tielautakunnan toimituksessa.

 

6 § Hakemusasiakirjat

 

  1. Hakemus Heinosen ja Marken yksityisteiden yhdistämisestä ja Markeluodon tiekunnan perustamisesta ja tieyksiköinnin vahvistamisesta.

  2. Heinosentien ja Markentien kokouspöytäkirjat 7.1.2017.

  3. Tieyksiköintilaskelma.

  4. Kartta.

 

7 § Päätös

 

Tielautakunta päättää yhdistää Heinosentien ja Markentien tiekunnat ja perustaa Markeluodontien tiekunnan sekä vahvistaa tieyksiköt yhdistetyn tiekunnan yksityistielle.

 

Markeluodontien hoitokunnan jäseniksi on 7.1.2017 vuosikokouksessa valittu Markku Laurila, Timo Lummejoki ja Aulis Valtonen (varajäseniksi Jukka Heinonen ja Simo Tikkanen).

 

8 § Toimitusmaksu

 

Tietoimitusmaksuna veloitetaan tiejaoston luottamushenkilöiden ja sihteerin kokouspalkkiot ja matkakustannukset sekä 2 tuntia valmistelutyötä yht. 427,28 euroa.

 

9 § Lopetus

 

Toimitus lopetettiin ja asianosaisille ilmoitettiin muutoksenhakuoikeudesta. Kirjallinen muutoshakemus on toimitettava 30 päivän kuluessa toimituksen lopettamisesta maaoikeutena toimivalle Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle. Valitusosoitus oheistettiin.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa