Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantali

RSS-linkki

http://aleksis.naantali.fi:80/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

OtsikkoNähtävilläolo ▼
Rakennustarkastajan lupapäätökset 1.4.202002.04.2020 11.00 - 17.04.2020 22.00
Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kiinteiden jätteiden kuljetusjärjestelmää koskeva asia vireillä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa31.03.2020 12.00 - 11.05.2020 22.00
Kiviaineksen murskaustoimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Viestitie, Moto-Olli Oy31.03.2020 00.00 - 07.05.2020 22.00
Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen maa-ainesten ja jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupahakemus, Naantalin kaupunki31.03.2020 00.00 - 07.05.2020 22.00
Päätös melua ja tärinää aiheuttavastaa tilapäisestä toiminnasta osoitteessa Kukolantie 5927.03.2020 07.00 - 04.05.2020 22.00
Rakennustarkastajan lupapäätökset 25.3.202026.03.2020 01.00 - 14.04.2020 22.00
Ympäristömelun ja hiukkaspitoisuuden tarkkailusuunnitelma nähtävillä, Energia- ja KierrätysParkki Oy, Viestitien bioenergiaterminaali26.03.2020 01.00 - 27.04.2020 22.00
Biomassa- ja kierrätysterminaalin ympäristölupa, EcoPorts Naantali Oy25.03.2020 01.00 - 04.05.2020 22.00
Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavan lainvoimaisuus23.03.2020 07.00 - 22.04.2020 22.00
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Kirkkopuistossa17.03.2020 01.00 - 14.04.2020 22.00
Ilmoitus kuulutuksesta, Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa, Turun Seudun Energiantuotanto Oy, läjitysalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttaminen11.03.2020 09.00 - 16.04.2020 22.00
Kaupunginhallituksen konsernijaoston poikkeamislupapäätöksiä 2.3.202011.03.2020 01.00 - 14.04.2020 22.00
Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, Aurinkotien ja Ruonan siltatyömaat09.03.2020 08.00 - 15.04.2020 22.00
E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Naantali - Raisio; Naantali, Raisio ja Turku06.03.2020 07.00 - 16.04.2020 22.00
Naantalin kaupungin kaavoituskatsaus vuodelle 2020 ja kaavojen vireilletulo06.03.2020 07.00 - 06.04.2020 22.00
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös Maskun Murske Oy:n ympäristöluvan muuttamiseksi06.03.2020 01.00 - 14.04.2020 22.00
Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta koeluonteisen toiminnan ilmoituksesta, Inttiläntie, Matalahti04.03.2020 08.00 - 14.04.2020 22.00
Neste Oyj:n Naantalin jalostamon ilmanlaatuselvitys22.01.2020 08.00 - 31.12.2020 23.00