<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Pitkäluodon yksityistiekunnan oikaisuvaatimus vuoden 2023 yksityistieavustusten päätökseen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Salmenrannan tienhoitokunnan oikaisuvaatimus vuoden 2023 yksityistieavustusten päätökseen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Vuokrasopimuksen jatkaminen Röölän alueella koskien määräalaa tiloilla 529-540-0001-0103 ja 529-540-0001-0104]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Herrankukkaron asemakaavan muutos (Ak-372)]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Teknisten palveluiden saatavien poistaminen]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Teknisen lautakunnan vuoden 2024 investointien käyttösuunnitelmat ja työohjelmat]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Teknisen lautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Tekninen lautakunta 14.12.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 14.12.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 14.12.2023 / Controller, hankintapäällikkö Riikka Söderlundin ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 14.12.2023 / Naantalin Matkailu Oy:n ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 14.12.2023 / Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 14.12.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Vireillepano Nätkelmäkadun Rinki-ekopisteen siirtämiseksi tai lakkauttamiseksi]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Lausunto vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien pengertien rakentamista ja olemassa olevan pengertien pysyttämistä, Naantali]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Naantalin Energia Oy:n hakemus yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseksi]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Rakennustarkastajan päätökset ajalla 8.11.-30.11.2023]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.12.2023 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 / Valtuutettu Jari-Antti Hörkön ym. valtuustoaloite koskien kaupunkipuron kunnostamista]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 / Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2024 - 2025]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 / Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja maksuton osakeanti]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 / Maakauppa Tupavuoren alueella Naantalin kaupungin ja Neste Oyj:n välillä]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 / Sidonnaisuusrekisteri]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 / Kaupunginvaltuuston pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 / Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen]]>