<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Tonttijaon muutos kiinteistöllä 529-005-0014-0004, Ratakatu-Presidentinkatu]]><![CDATA[Kaupunginvaltuuston kokous 11.3.2024]]><![CDATA[Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen ilman hiukkaspitoisuuden mittaussuunnitelman, ympäristömelun tarkkailu- ja mittaussuunnitelman ja talousvesikaivojen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, j & T Pajunen Oy]]><![CDATA[Tammisaarenlahdessa 2024 toteutettava järviruo'on niitto]]><![CDATA[Kehitys- ja henkilöstöjaoston 12.2.2024 myöntämiä poikkeuslupia]]><![CDATA[Ehdotus Taimonrannan asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi (Ak-366)]]><![CDATA[Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutos 2, ehdotusvaihe nähtävillä]]><![CDATA[Naantalin kaupungin avustukset yhdistyksille ja yhteisöille]]><![CDATA[Ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä, vesialueen ruoppaaminen Naantalinaukolla, Naantali]]><![CDATA[Ilmoitus kuulutuksesta, vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi]]><![CDATA[Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota]]>