<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus ympäristö- ja kaavoituslautakunnan päätöksestä maa-ainesluvan rauettamisesta ja vakuuden palauttamisesta sekä päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Palovuoren Kivi Oy]]><![CDATA[Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavan osa II:n (Ak-367) lainvoimaisuus]]><![CDATA[Ympäristönsuojelulain mukainen päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Neste Oyj]]><![CDATA[Kuulutus ympäristönsuojelulain 29 § mukaisesta hakemuksesta, Tonester Oy]]><![CDATA[Avustusilmoitus Naantalin kaupungin haettavista avustuksista yhdistyksille ja yhteisöille]]><![CDATA[Kuulutus asumisoikeuslain voimaantulon aiheuttamista muutoksista: Asumisoikeusasuntoon tarvittavan järjestysnumeron hakeminen muuttuu - vanhat järjestysnumerot vanhenevat]]><![CDATA[Suunnittelun aloittaminen: Maantie 189 parantaminen rakentamalla Virventien alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä Porhonkallion-Virpin uudelle kaava-alueelle, Naantali, tiesuunnitelma]]>