<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kutsu vuorovaikutukseen, E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Naantali - Raisio; Naantali, Raisio ja Turku]]><![CDATA[Kutsuntakuulutus 2023]]><![CDATA[Nimetön-Patarauta-Renko ranta-asemakaavan muutos 2:n ehdotus julkisesti nähtävillä]]><![CDATA[Yksityistieavustukset vuodelle 2023 haettavana]]><![CDATA[Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä, Naantalin terminaalin toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Naantali]]><![CDATA[Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukainen ympäristölupapäätös toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi / Tonester Oy Ltd, Rymättylä, Naantali]]><![CDATA[Kuulutus tonttijaon muutoksesta kiinteistöillä 529-124-0002-0002 ja 529-124-0002-0003, Lounatuuli]]><![CDATA[Ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämä rakennuslupa 16.5.2023 § 33]]><![CDATA[Ilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksesta, Green North Energy Oy:n vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoshankkeen YVA-ohjelma]]><![CDATA[Kaupunginvaltuuston kokouskutsu 5.6.2023]]><![CDATA[Ilmoitus Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksesta, maantien 189 parantaminen rakentamalla JKPP väylä väleille Poikko-Merimaskuntie ja Taipaleentie-Kuralantie, Naantali]]><![CDATA[Ilmoitus ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesta päätöksestä, kalojen kasvattaminen ja talvisäilytys, Röölän Kala Ky]]><![CDATA[Ilmoitus ympäristösuojelulain ja vesilain mukaisesta päätöksestä kalojen kasvattamisesta Rymättylässä Kalarannan laitoksella, Haverön Lohi Oy]]><![CDATA[Ilmoitus ympäristösuojelulain ja vesilain mukaisesta päätöksestä kalojen kasvattamisesta Rymättylässä Aaslan laitoksella, Haverön Lohi Oy]]><![CDATA[Naantalin kaupungin kehitys- ja henkilöstöjaoston 17.4.20223 myöntämiä suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätöksiä]]><![CDATA[Suunnittelun aloittaminen: Maantie 189 parantaminen rakentamalla Virventien alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä Porhonkallion-Virpin uudelle kaava-alueelle, Naantali, tiesuunnitelma]]>