Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.05.2023/Pykälä 20


 

Naantalin kaupungin hyvinvointikertomus vuodelta 2022

 

Hyvinvointilautakunta 09.05.2023 § 20      

480/00.01.02.01/2023    

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointikoordinaattori Marika Lineri

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä. Kaupungin strategia ja arvot ohjaavat kunnille lakisääteistä hyvinvointityötä, jonka toimenpiteiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta huolehtivat Naantalissa kaikki kunnan eri toimialat.

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) § 12 velvoittaa kuntia raportoimaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin sekä toteutuneista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle valmistellaan kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus, joka kokoaa kattavasti kaikki vuosittaiset raportit yhteen. Vuoden 2023 alusta lähtien kuntien tulee toimittaa hyvinvointisuunnitelma- ja kertomukset myös hyvinvointialueelle.

 

Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Hyvinvointikertomuksen laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista ja se auttaa tiivistämään eri asiantuntijoiden näkemykset sekä yhteiset tavoitteet.

 

Koronapandemia, vaalien ja valtuustokauden alun siirtyminen myöhäisemmäksi vuonna 2021 sekä SOTE-uudistuksen tuomat muutokset vaikuttivat uuden hyvinvointisuunnitelman valmistumiseen. Uusi hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 valmistui ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa vuoden 2022 lopussa, astuen voimaan vuoden 2023 alusta. Näin ollen vuosi 2022 raportoidaan edelleen 2017-2021 hyvinvointisuunnitelman pohjalta sekä sen tavoitteisiin peilaten.

 

Vuosittainen raportointi tuo esiin hyvinvoinnin tilaa, sen edistämiseen tehtyjä toimenpiteitä sekä tarpeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tulevina vuosina. Hyvinvointityöryhmä on päivittänyt hyvinvointikertomusta sekä arvioinut hyvinvoinnin indikaattoreissa tapahtuneita muutoksia tätä raportointia varten. Kertomus on käsitelty kaupunginjohtajan hyte-ryhmässä 3.4.2023.

 

Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti on esityslistan liitteenä. Suunnitelman toteutuneet toimenpiteet on raportoitu vuodelta 2022. Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvot on päivitetty tuoreimpaan saatavilla olevaan tietoon.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy omalta osaltaan raportin ja antaa sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Hyvinvointikoordinaattori Marika Lineri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.