Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Koulutuslautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 35


Perusopetuksen tuntiresurssi lukuvuonna 2023-2024

 

Perusopetuksen tuntiresurssin käyttö lukuvuonna 2023-2024

 

Koulutuslautakunta 28.03.2023 § 35      

293/12.00.01.00/2023    

 

 

 

Valmistelija Sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki

Johtava rehtori Vesa Malin

 

Talousarvioon 2023 on lukuvuodelle 2023-2024 varattu määrärahaa perusopetuksen järjestämiseen 3 643,5 vuosiviikkotuntia vastaava määrä. Tuntien jakamisesta eri koulujen kesken on neuvoteltu koulunjohtajien ja rehtorien kanssa.

 

Tulevana lukuvuonna perusluokkien määrä kasvaa alakoulussa kahdella luokalla Luonnonmaan koulun käynnistymisen seurauksena.

 

Koulujen tarvitsemaan tuntimäärään vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: oppilasmäärä, opetusryhmien koko, yhdysluokat, käytössä oleva tuntijako, kielten ryhmien muodostuminen, ET- tai harvinaisten uskontojen opetus, oppimisen tuen tarve, pienryhmäopetus, valinnaisaineet. Lukuvuodelle 2022-2023 uutena merkittävänä tekijänä opetusryhmätarpeeseen vaikuttaneet Ukrainasta sodan seurauksena tulleet lapset ja nuoret siirtyvät syksyllä normaalin opetuksen piiriin.

 

VALMO-opetuksen tarve supistuu neljästä opetusryhmästä yhteen ja resurssitarve on 26 vuosiviikkotuntia eli opetuksen toteuttamiseen tarvittava tuntimäärä on yhteensä 3 669,5 vuosiviikkotuntia, jossa on otettu huomioon alakoulun opetusryhmien nousu kahdella.

 

Laskelma talousarvioon varattujen tuntien jaosta koulujen käyttöön on esityslistan liitteenä.

 

Liite 1, koulutuslautakunta 28.3.2023

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Koulutuslautakunta päättää jakaa perusopetuksen tuntimäärät eri kouluille lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

Karvetin koulu 395,5 vkt
Luonnonmaa 221,5 vkt
Kuparivuoren koulu 342,5 vkt
Lietsalan koulu 204 vkt
Merimaskun koulu 221 vkt
Rymättylän koulu 196,5 vkt
Taimon koulu 445,5 vkt
Velkuan koulu 145,0 vkt
Maijamäen koulu 859,5 vkt
Suopellon koulu 544,5 vkt
VALMO-opetus 26 vkt
johtava rehtori 12 vkt
joustava perusopetus 28 vkt
kiertävä erityisluokanopettaja 28 vkt

 

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.