Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Nimistötoimikunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 4


Taimonranta Nimistötmk 21.3.2023

 

Taimonrannan asemakaavan muutos

 

Nimistötoimikunta 21.03.2023 § 4      

368/10.02.03/2022    

 

 

 

Valmistelija  Kaupunginarkkitehti Kaisa Äijö 13.3.2023

 

Nimistötoimikunnalta pyydetään lausuntoa / näkemystä Taimonrannan asemakaavamuutokseen (Ak-366) liittyen.

 

Valmisteilla olevan kaavaehdotuksen mukainen nimeämistarve kohdistuu yhden aukion, yhden pihakadun sekä puistoalueen nimeämiseen. Alueella nykyisin käytössä oleva nimi Venerannanpolku poistuu. Muilta osin alueen nimistö pysyy ennallaan.

 

Kaavan laatijan pohjaesityksenä on, että

 

  • Taimonrannankadun keskivaiheille sijoittuva, rantaan osoitettu aukio nimettäisiin Taimonrannanaukioksi

 

  • Nätkelmäkatuun liittyvä pihakatu nimetään joko Nätkelmäpoluksi tai Nätkelmäpihaksi.

 

  • Kaavaehdotusluonnoksessa Orvokkikadulta Koivumäentielle ulottuva puistoalue nimetään Uimarannanpolunpuistoksi. Kyseessä olevalle puistoalueelle on merkitty kävely- ja pyörätie (Uimarannanpolku). Puistoalue jatkuu Koivumäentien toisella puolella Taimonrannanpuistona.

 

28.3.2022 päivätty Ak-366 Taimonrannan asemakaavaluonnos on liitteenä.

 

Liite 1, NIMISTÖTMK 21.3.2023

 

 

Esittelijä Kaupunginarkkitehti

 

Päätösehdotus Nimistötoimikunta tekee esityksensä aukion, pihakadun ja puiston nimeämiseksi sekä valtuuttaa kaavoituksen tekemään tarvittavat nimistöä koskevat tarkistukset kaavaehdotuksen tarkentuessa.

 

Kokouskäsittely  Kaupunginarkkitehti esitteli asiaa.

 

Muutettu päätösehdotus:

 

Muutoin edetään pohjaehdotuksen mukaisesti, tarkennettuna kuitenkin siten, että Nätkelmäkatuun liittyvä piha muutetaan Nätkelmäpihaksi ja kevyen liikenteen väylä Nätkelmäpoluksi. Lisäksi Nätkelmäkadun alkupäässä oleva puistoalue nimetään Nätkelmäpuistoksi. Ranta-alue nimetään Taimonrannaksi. Venerannanpolku nimenä poistuu. Nimistötoimikunta valtuuttaa kaavoituksen tekemään tarvittavat nimistöä koskevat tarkistukset kaavaehdotuksen tarkentuessa.

 

Päätös Kaupunginarkkitehdin muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.