Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 21


 

Lausunto Lounais-Suomen jätehuoltomääräysluonnoksesta

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 14.03.2023 § 21                   

183/11.00.03/2023    

 

 

 

Valmistelija  Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 6.3.2023

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päivittää toimialueensa jätehuoltomääräyksiä. Päivitetty määräysluonnos perustuu jätelain (646/2011) 91 pykälään, jonka mukaan kunta voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia yleisiä määräyksiä jätehuollon järjestämisestä. Päivitettyjen määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2023. Määräysluonnos koskee Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisen, Paraisten, Paimion, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin alueita.

 

Asian vireilläoloa koskeva kuulutus, luonnos Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksiksi sekä selvitys määräysten olennaisimmista muutoksista ovat nähtävillä 1.4.2023 saakka Turun kaupungin tietoverkossa, osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset.

 

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Lounais-Suomen jätehuoltomääräysluonnoksesta 1.4.2023 mennessä.

 

Oheismateriaali:

-          Luonnos Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksistä

-          Selvitys määräysten olennaisimmista muutoksista

-          Voimassa olevat Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset 1.6.2017 alkaen

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

 

Päätösehdotus Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan Lounais-Suomen jätehuoltomääräysluonnoksesta seuraavaa:

Lausunnon antamista olisi helpottanut sellainen luonnosmateriaali, mistä kaikki yksittäiset muutokset olisivat käyneet selkeästi ilmi aiempiin määräyksiin verrattuna.

Määräyksissä voisi korostaa jätelain yleistä etusijajärjestyksen noudattamisen velvoitetta syntyvän jätteen määrän vähentämiseksi. Esimerkiksi kotitalouksien rakennus- ja purkujätteen osalta käyttämättä jääneiden hyvälaatuisten ja perinteisten rakennusmateriaalien uusiokäyttö tulee mahdollistaa erilaisten rakennusmateriaalien kierrätyskeskusten kautta.

On hyvä, että jätehuoltomääräyksissä on otettu kantaa bokashi-menetelmään, joka on yleistynyt viime aikoina kerrostaloasumisenkin piirissä.

Pykälästä 22 on poistunut määräyksissä aiemmin ollut aineksen määrärajoite 10m3. Tämä antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle joustavuutta päättää pienimuotoisuuden rajan tapauskohtaisesti.

Lautakunnalla ei ole määräyksistä muuta lausuttavaa.

 

Päätös Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.