Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 92 

Naantalin kaupungin liittyminen kuntamallisopimukseen Ukrainasta sotaa paenneiden tilapäiseksi majoittamiseksi

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 290     

    

 

 

 

Valmistelija Kaupunginlakimies Turo Järvinen

 

Maahanmuuttovirasto, www.migri.fi/kuntamalli:

 

"Maahanmuuttoviraston valmistelema kuntamalli on väliaikainen ratkaisu,

jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien

majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia.

Kuntamallilla on tarkoitus vastata tilanteeseen, jossa suuri määrä

Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskusten

sijaan kuntien tai yksityisten tahojen tarjoamaan majoitukseen eri puolille

Suomea. Kuntamallin tavoitteena on mahdollistaa, että eri kuntiin jo

asettuneet tilapäisen suojelun asiakkaat voivat halutessaan jatkaa

asumistaan näissä kunnissa, eikä heidän tarvitse muuttaa palveluiden

takia toiseen kuntaan, jossa on vastaanottokeskus.

 

Kuntamalli koskee vain tilapäistä suojelua hakevia ja saavia henkilöitä.

Kuntamallin mukaisia korvauksia maksetaan vain kunnille aiheutuneista

menoista. Yksityiset tahot eivät voi saada korvausta.

 

Kunta voi sopia vastaanottokeskuksen kanssa majoituksen tarjoamisesta

kunnassaan asuville tilapäisen suojelun piirissä oleville henkilöille.

Majoitusta tarjotaan kalustetuissa asunnoissa, ja lähtökohtana on

samantasoinen asuminen mitä kunta tarjoaisi omille kuntalaisilleen.

Asunnon ei tarvitse olla kunnan omistama, mutta kunta on vastuussa

majoituksen laadusta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta.

 

Majoitus korvataan kiinteällä vuorokausihinnalla, ja se sisältää kaikki

asumiseen liittyvät kustannukset. Kunnalle maksettavan korvauksen määrä

on sidottu kuntakohtaisesti ARA-vuokratasoon. Asiakkaalta ei saa periä

muuta korvausta. Majoituksen lisäksi kunnan tulee tarjota asiakkaalle

ohjausta tavanomaisiin arjen asioihin kuten asumiseen tai palveluihin

ohjautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Sopimuksen mukaista korvausta voidaan maksaa kunnalle 1.5.2022

alkaen, vaikka sopimus vastaanottokeskuksen kanssa solmittaisiinkin

myöhemmin. Sopimuksia tehdään toistaiseksi määräaikaisina

4.3.2023 saakka.

 

Jokainen asiakas on kirjoilla vastaanottokeskuksessa, joka järjestää

hänelle muut vastaanottopalvelut. Vastaanottokeskus voi myös ostaa osan

terveys- ja sosiaalipalveluista kunnalta. Toimivimmasta ratkaisusta näiden

palveluiden osalta sovitaan kuntakohtaisesti.

 

Sopimuksen tekemisestä kiinnostuneen kunnan tulee ottaa yhteyttä

Maahanmuuttovirastoon osoitteeseen kunnat@migri.fi.

Maahanmuuttovirasto ohjaa kunnan oikean vastaanottokeskuksen

yhteyteen ja on vastaanottokeskuksen ja kunnan tukena sopimuksen

tekemisessä."

 

Perusturvajohtaja on neuvotellut 12.10.2022 SPR:n vastaanottokeskuksen edustajan kanssa sopimuksesta sekä käytännöistä.

 

Liitteenä on toimeksiantosopimus sekä sopimuksen liitteet, jotka ovat

sopimuksen sitovia osia vastaanottopalvelujen tuottamisesta.

 

Liite 1, KH 24.10.2022

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimeksiantosopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta ja valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan tarvittavista yksityiskohdista.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 92      

1077/00.04.01/2022    

 

 

Valmistelija Työllisyyspäällikkö Jani Välimäki

 

Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta vastaanottokeskukset voivat solmia kuntien kanssa jatkosopimukset kuntamallista ajalle 5.3.2023-31.12.2023. Nyt voimassa olevat sopimukset on laadittu määräaikaisina 4.3.2023 saakka.

 

SPR Turun vastaanottokeskus on esittänyt Naantalin kaupungille kuntamallin jatkosopimusta ajalle 5.3.2023-31.12.2023. Jatkosopimus vastaa sisällöltään aiempaa sopimusta.

 

Liitteenä on kuntamallin jatkosopimus.

 

Liite 1, KH 27.3.2023

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kuntamallin jatkosopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta ja valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan tarvittavista yksityiskohdista.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.