Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 91


 

Lausunto vesiliikennelain 106 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, Saaristo Poker Run 2023 (Parainen/Nauvo - Naantali/Teersalo)

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 14.03.2023 § 20                 

    

 

 

 

Valmistelija  Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 6.3.2023

 

Dnro: VARELY/358/2023

 

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Naantalin kaupungin lausuntoa vesiliikennelain 106 §:n mukaisesta lupahakemuksesta Saaristo Poker Run 2023 tapahtuman järjestämiseksi. Vesiliikennelain 106 §:n (Lupa kilpailuihin, harjoituksiin ja muihin tapahtumiin) mukaan luvan usean kunnan alueella pidettävään tapahtumaan antaa toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle eikä muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa. Jos vesialue on yhteinen, suostumuksesta päätetään yhteisaluelain (758/1989) mukaisesti. Lausunto pyydetään toimittamaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen viimeistään 31.3.2023.

 

Hakemus

 

Speed & Powerboat Society Ry hakee lupaa järjestää Saaristo Poker Run 2023 kokoontumis- ja reittiajotapahtuman 30.6-1.7.2023. Veneiden ja vesijettien reittiajo tapahtuu 1.7.2023 Nauvon vierasvenesatamasta Teersalon Wanhan salakuljettajan vierasvenesatamaan klo 12-13 ja Teersalon Wanhan salakuljettajan vierasvenesatamasta Nauvon Vierasvenesatamaan klo 15-16. Tapahtumassa veneet ja vesijetit kokoontuvat Nauvon vierasvenesatamaan ja ajavat ennalta määrätyn reitin yleisiä väyliä pitkin Teersaloon ja takaisin. Tapahtuman osallistuja- ja katsojamäärä arviolta 200-250 henkilöä tapahtuma-alueella.

 

Oheismateriaali:

- Hakemus

- Reittikartta Nauvo, Parainen - Teersalo, Naantali

- Kartta nopeusrajoituksista tapahtuman aikana Merimasku-Teersalo alueella

 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

 

Päätösehdotus Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristö- ja rakennuslautakunta ehdottaa, että Naantalin kaupunginhallitus esittää Naantalin kaupungin lausuntona seuraavaa:

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia, että tapahtumasta ei aiheudu haittaa eikä turvallisuusriskejä muille vesillä liikkujille eikä paikalliselle reittiliikenteelle. Tapahtumasta tulee tiedottaa riittävästi etukäteen ja tapahtuman aikana koko tapahtuma-alueella.

Pöytäkirja tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Päätös Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

  

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 91      

175/11.01.01.05/2023    

 

Oheismateriaali:

- Hakemus

- Reittikartta Nauvo, Parainen - Teersalo, Naantali

- Kartta nopeusrajoituksista tapahtuman aikana Merimasku-Teersalo alueella

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Naantalin kaupunginhallitus esittää Naantalin kaupungin lausuntona seuraavaa:

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia, että tapahtumasta ei aiheudu haittaa eikä turvallisuusriskejä muille vesillä liikkujille eikä paikalliselle reittiliikenteelle. Tapahtumasta tulee tiedottaa riittävästi etukäteen ja tapahtuman aikana koko tapahtuma-alueella.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Kokouskäsittely Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.