Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 13.03.2023/Pykälä 23


 

Valtuutettu Eero Latvalan ym. valtuustoaloite koskien opettajamitoituksen käyttöönottamista uusien muodostettavien opetusryhmien osalta alkaen syksystä 2024

 

Kaupunginvaltuusto 13.03.2023 § 23      

256/00.01.02.03/2023    

 

 

Valtuutettu Eero Latvala luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 4 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

 

"Opettajamitoitus käyttöön Naantalin perusopetuksessa uusien muodostettavien opetusryhmien osalta alkaen syksystä 2024

 

Kuluneen kevään aikana on julkisuudessa keskusteltu paljon suomalaisen peruskoulun tilasta. On puhuttu eriarvoisuuden kasvamisesta oppilaiden välillä, oppimistulosten romahtamisesta sekä opetusalan houkuttelevuuden heikentymisestä. Kaiken tämän kriisitunnelman keskellä on opettajien ja opetusalan ammattijärjestön viesti päättäjille ollut selvä; yksi keskeinen kriteeri Iaadukkaalle perusopetukselle on riittävän pienet opetusryhmät. Tämän haasteen kanssa painitaan myös joissakin Naantalin ala- ja yläkouluissa.

 

Mikä sitten on sopivan kokoinen opetusryhmä perusopetuksessa? Opetusalan ammattijärjestö on ehdottanut tähän kysymykseen ratkaisuksi opettajamitoitusta. Opettajamitoitus tarkoittaisi sitä, että 1.-2. luokilla yhtä opettajaa kohden olisi opetusryhmässä enintään 18 oppilasta ja vastaavasti 3.-9. luokilla enintään 20 oppilasta. ldeaalitilanteessa ryhmäkokoja mietittäessä huomioitaisiin myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tilanne siten, että yksi erityisen tuen oppilas varaisi opetusryhmästä kahden oppilaan paikat.

 

Peruskoulun tehtävänä on taata yhdenvertaiset mahdollisuudet Iaadukkaaseen oppimiseen. Opettajamitoitus tukisi tätä tavoitetta, sillä pienessä ryhmässä opettajalla on enemmän aikaa vuorovaikutukseen yksittäisen oppilaan kanssa, tukemaan häntä oppimisen haasteissa, kannustamaan omien vahvuuksien löytämisessä, eriyttämään tarvittaessa opetusta ylöspäin, kuuntelemaan oppilaan iloja ja murheita ja näin helpottaa puuttumista esimerkiksi koulukiusaamistapauksissa jne. Pienet ryhmäkoot vaikuttavat tutkitusti oppilaiden kouluviihtyvyyteen, opiskelumotivaatioon ja parempiin oppimistuloksiin.

 

Ryhmäkoot vaikuttavat myös opettajien ammatin vetovoimaan. Opettajat haluaisivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, mutta liian suuret oppilasryhmät eivät anna siihen mahdollisuutta. Tämä syö työn imua. Naantalilla olisi opettajamitoituksen käyttöönoton myötä mahdollisuus profiloitua entisestään motivoituneita opetusalan ammattilaisia arvostavana työnantajana.

 

Opettajamitoituksen edellyttämä Iisäresurssi perusopetukseen olisi ennaltaehkäisevää toimintaa, sillä se lisäisi niin oppilaiden kuin opettajien hyvinvointia. Tämä toisi kaupungille säästöjä myöhemmässä vaiheessa ja olisi myös kaupungin strategian mukaista toimintaa:

- Perheystävällinen Naantali huolehtii siitä, että kasvatus- ja opetushenkilöstön resurssi on riittävä

- Naantali haluaa olla hyvä ja haluttu työnantaja, joka huolehtii henkilökuntansa työhyvinvoinnista

 

Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Naantali selvittää tulevan syksyn talousarviokäsittelyyn mennessä, mitkä ovat kustannukset, mikäli Naantalin perusopetuksen ala- ja yläkouluihin tulevat uudet opetusryhmät muodostettaisiin syksystä 2024 alkaen edellä kuvattua opettajamitoitusmallia noudattaen. Perusopetuksen erikoisluokkien (KiRi, LuMa, LiLu) opetusryhmien enimmäiskoko tulisi säilyttää nykyisessä 24 oppilaassa. Saaristo-Naantalin koulujen osalta opettajamitoituksesta voisi tarvittaessa perustellusta syystä joustaa, jotta ryhmäkoot pysyisivät mielekkäinä."

 

Päätös Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.