Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Saaristolautakunta
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 8


 

Lausunto elinvoimaohjelmaluonnoksesta

 

Saaristolautakunta 08.03.2023 § 8      

692/14.00.01/2021    

 

 

 

Valmistelija Elinkeinopäällikkö Lassi Rosala, kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija Anu Anttila.

 

  Naantalin uusi kaupunkistrategia valmistui elokuussa 2022 ja se on voimassa vuoteen 2026 saakka. Uuden strategian myötä tuli ajankohtaiseksi myös elinvoimaohjelman 2019-2022 päivittäminen.

Uudessa elinvoimaohjelmassa sisältö rakentuu strategian päämäärille ja strategisille painopisteille. Elinvoimaohjelma yhdistää elinkeinojen (sisältäen matkailun) ja saariston kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi. Elinvoimaohjelma täydentää strategiaa ja määrittää konkreettiset askeleet, joilla edetään. Ne otetaan huomioon tulevien vuosien talousarvioissa. Elinvoimaohjelman laatimisessa otetaan huomioon myös mahdollisuuksien mukaan kaupungin muita ohjelmia, kuten asunto- ja maapoliittinen ohjelma sekä hyvinvointisuunnitelma. Ohjelma luodaan käyttäen aikaisempaa pohjaa mallilla "painopiste-toimenpide-vastuut-mittarit".

 

Elinkeino- ja saaristoasioihin sekä matkailun kehittämiseen keskittyvää elinvoimaohjelmaa on valmisteltu syksyn kuluessa.

 

  • Yrittäjäyhdistysten ja kaupunginhallituksen elinvoimailta 3.10.2022
  • Työpaja yrittäjille ja sidosryhmille 8.11.2022
  • Saariston työpaja 17.11.2022
  • Matkailun työpaja 30.11.2022

 

Ohjelmaluonnos laadittiin joulukuussa 2022 viestintä- ja kehittämispäällikön, elinkeinoasiamiehen ja Visit Naantalin yhteistyönä.

 

Ohjelmaluonnoksesta pyydetään lausuntoa kaupunginjohtajan johtoryhmältä ja saaristolautakunnalta maaliskuun 2023 aikana.

 

Elinvoimaohjelmaluonnos on liitteenä.

 

Luonnos ollut esityslistan liitteenä, Saaristoltk 8.3.2023

 

 

Esittelijä Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija

 

Päätösehdotus Saaristolautakunta toteaa, että kaupungin elinvoima rakentuu monesta tekijästä, jotka osaltaan luovat kestäviä edellytyksiä yritystoiminnalle ja elinkeinon harjoittamiselle, tuovat työpaikkoja, tarjoavat asukkaille heidän tarvitsemiansa palveluita sujuvasti, mutta myös houkuttelevat uusia asukkaita, yrittäjiä ja matkailijoita.

Naantalin kaupungilla on erityispiirre saaristokaupunkina, jonka hyödyntäminen elinvoimatekijänä on itsestään selvää ja kannattavaa. Elinvoimaohjelmaa on kiitettävästi työstetty useassa tilaisuudessa, joissa ovat olleet mukana elinvoimaisuuden kannalta oleelliset tahot: saariston ja matkailun yrittäjät, päättäjät ja sidosryhmät.

Elinvoimaohjelma ottaa kaikissa painopistealueissa huomioon saariston merkityksen kirjaamalla joukon tärkeitä saaristoon liittyviä toimenpiteitä kaupungin elinvoimaisuuden kasvattamisessa. Näille toimenpiteille on nimetty myös vastuutahot ja toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Saaristolautakunta pitää tärkeänä, että ohjelma tavoitteensa mukaisesti vahvistaa hyvinvointia sekä hyviä elämisen ja toimeentulon mahdollisuuksia kaikissa Naantalin osissa.

 

Päätös Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelijan ehdotus hyväksyttiin.