Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 8


 

Sähköisesti säilytettävän pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pitäminen

 

Hyvinvointilautakunta 01.03.2023 § 8      

193/00.02.02.02/2023    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

 

Hallintosäännön 164 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedoksisaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja valitusajan päättyessä.

 

Luottamustoimien ja viranhaltijoiden palkkiosäännössä (Kv 10.6.2019) mukaan pöytäkirjan tarkastuksesta maksetaan palkkio silloin, kun tarkastus tapahtuu muussa yhteydessä kuin kokouksessa. Palkkiolla on korvattu pöytäkirjan tarkastamisesta aiheutuvia kuluja.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää, että sen pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina. Pöytäkirjan sähköisestä tarkastamisesta ei makseta luottamustoimien ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussäännön mukaista erillistä palkkiota.

Hyvinvointilautakunta päättää myös, että pöytäkirjat julkaistaan kuntalain 140 §:n säätämässä tarkoituksessa kaupungin yleisillä verkkosivuilla.
 

 

Päätös Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.