Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 02.03.2023/Pykälä 3


Kuulutus eduskuntavaaleista 2023

 

Vaaleista tiedottaminen

 

Keskusvaalilautakunta 02.03.2023 § 3      

989/00.00.00.01/2022    

 

 

 

Valmistelija Kaupunginlakimies Turo Järvinen

 

Vaalilain 49 ja 67 §:ien mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin en­nen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava, sillä tavoin kuin kunnan il­moi­tuk­set saatetaan tiedoksi

 

1 Eduskuntavaalien vaalipäivä sekä äänestysalueiden äänestyspaikkojen ni­met, käyntiosoitteet ja äänestysaika; ja

 

2 ennakkoäänestysajanjakso sekä kunnan alueella olevien yleisten en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­jen nimet, käyntiosoitteet sekä aukiolopäivät ja päi­vit­täi­set aukioloajat.

 

Kaupunginhallitus on 30.08.2021 § 329 päättänyt, että kau­pun­ki ei enää määrittele niin sanottua virallista ilmoituslehteä. Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain mukaisesti yleisessä tietoverkossa kaupungin verkkosivuilla. Leh­ti-il­moit­te­lun tarve harkitaan ilmoituskohtaisesti ilmoituksen laadun ja koh­de­ryh­män mukaan. Kuntavaaleista on tarkoituksenmukaista julkaista kuulutus kun­nas­sa laajalevikkisenä ilmestyvässä julkaisussa.

 

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa ko­ti­ää­nes­tyk­sen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toi­mit­ta­mi­seen liittyvistä asioista.

 

Viikolla 5 ilmestyvässä, joka kotiin jaetussa Nasta-lehdessä on ai­kai­sem­pien vaalien tapaan laaja vaaleja koskeva informaatio.

 

Ehdotus kuulutukseksi oheistetaan liitteenä.

 

  Liite1, Keskusvaaliltk 2.3.2023

 

Esittelijä Kaupunginlakimies

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen kuulutuksen, joka julkaistaan Rannikkoseudussa, Seutusanomissa ja Naantalin kaupungin verkkosivuilla.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.