Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2023/Pykälä 5 

Liikenneturvallisuussuunnitelma

 

Tekninen lautakunta 18.01.2023 § 143      

817/08.00.00.01/2022    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 3.1.2023

 

Naantalin liikenneturvallisuussuunnitelma 2022 on laadittu työkaluksi kaupungin jatkuvaan liikenneturvallisuustyöhön ja sen käytännön toteutusta varten. Liikenneturvallisuussuunnitelma on luonteeltaan esiselvitys, joka toimii yksityiskohtaisemman toimenpidesuunnittelun ja -ohjelmoinnin pohjana. Suunnittelutyön pääpaino on ollut lähivuosissa ja mahdollisimman konkreettisessa, kustannustehokkaassa ja realistisessa toimenpiteiden määrittelyssä. Raportissa on esitetty liikenneturvallisuustyön nykytila, päämäärä, toimenpiteet sekä arvioitu niiden vaikuttavuutta.

 

Liikenneturvallisuussuunnitelma on liitteenä.

 

Liite 1, TEKLA 18.1.2023

 

Oheismateriaali: Liikenneturvallisuussuunnitelmaraportin liitteet

 

Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käynnistettiin keväällä 2021 yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan, Lounais-Suomen poliisilaitoksen, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Turun ympäryskuntien kanssa.

 

Työn aikana toteutettiin kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely, johon saatiin Naantalin osalta 1465 vastausta. Kyselyn vastausten, aiempien palautteiden ja maastokäyntien perusteella toimenpide-ehdotukset priorisoitiin. Naantalissa huolta asukkaissa aiheuttavat erityisesti korkeat ajonopeudet, turvattomat tienylitykset tai suojatien puute ja turvattomat tai hankalat liittymät.

 

Liikenneturvallisuustyön toimenpiteet jakautuvat kaupungissa eri hallintokunnille. Keskeisenä koordinoijana on kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa on eri hallintokunnista sekä sidosryhmistä edustajia. Liikenneturvallisuustyö on ihmisten asenteisiin vaikuttamista sekä turvallisen liikenneympäristön rakentamista.

 

Toimenpiteet on esitetty raportissa ja sen liitteissä. Viestinnän lisääminen, eri hallintokuntien edistämistoimenpiteet ja infran toimenpiteet muodostavat keinot Naantalin liikenneturvallisuuden parantamiselle.

 

Suunnitelmasta on pyydetty lausunnot koulutuslautakunnalta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta, saaristolautakunnalta ja sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Saadut lausunnot ovat liitteenä.

 

Liitteet 2 - 5, TEKLA 18.1.2023

 

Saaristolautakunnan lausunnossa pidettiin tärkeänä edistää Saariston pienen rengastien toimenpiteitä. Toimenpiteisiin esitettiin lisäystä hirvieläinonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja hidastetta ennen Livonsaaren kauppaa. Saariston pienen rengastien kehittäminen jatkuu ELY:n kanssa yhteistyönä. Rymättyläntielle välille Merimasku-Rymättylä käynnistyy jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelma kuluvana vuonna. Hirvieläinonnettomuuksien ehkäisy ja Livonsaaren hidaste otetaan ehdotuksena käsittelyyn liikenneturvallisuustyöryhmässä, jossa on tienpitäjän edustaja mukana.

 

Nuorisovaltuuston lausunnossa toivottiin enemmän kampanjoita yläkoululaisille. Liikenneturvallisuustempausten jatkuvuus yläkoululaiselle oli nostettu yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi ohjelmassa. Niiden suunnitteluun kutsutaan nuorisovaltuuston edustajat seuraavalla kerralla mukaan. Nuorisovaltuuston lausunto saatetaan liikenneturvallisuustyöryhmälle tiedoksi.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä koulutuslautakunta korostivat molemmat lausunnossaan päiväkotien ja koulujen kasvatustyön merkitystä. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta korosti harrastusmatkojen, yleisten pihojen ja saattoliikenteen turvallisuuden tärkeyttä sekä asennekasvatuksen merkitystä. Suunnitelman liikenneturvallisuuslupauksissa on esitetty tavoitteeksi perhetalojen saattoliikkeenteen parannukset.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liikenneturvallisuussuunnitelman ja lähettää liikenneturvallisuussuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi. Investointien käyttösuunnitelmassa olevat liikenneturvallisuuden parantamisen määrärahat ohjataan ensisijaisesti suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.