Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2023/Pykälä 10


 

Valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. valtuustoaloite Mannerheiminkadun kunnostamisen suunnitelman laatimiseksi

 

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 123     

    

 

 

 

Valtuutettu Mikko Rönnholm luki ja jätti seuraavan 9 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

 

"Mannerheiminkatu on Naantalin historiallinen pääkatu: lsokatu -Aleksanterinkatu - Mannerheiminkatu. Rannassa oleva kioski ja sen edessä oleva aukio - Huokausten silta -Venehamina ja taustalla oleva kirkko. Se on Naantalin ehkä kuvatuin paikka.

 

 

 

Kuva vuodelta1914, jolloin siellä luettiin sodan, siis I maailmansodan alkamisesta kertovaa sähkösanomaa. Paikka on kulttuurihistoriallisesti kuin myös nykyisinä elokuvien kuvauspaikkana tunnettu.

Mannerheiminkadun kokonaisuus on keskeinen osa historiallista Naantalia.

 

Katu itsessään ei ole arvonsa mukaisessa kunnossa.

Naantalilla on varaa ja paikoittain halua, kuten esimerkiksi Kaivohuoneen Plazan toteuttamien osoittaa. Nyt olisi vihdoin aika kunnostaa Mannerheiminkatu. Siihen on myös taas kerran erityinen syy, koska katu on avattu vesijohtoremonttia varten.

 

Siksi ehdotamme,

että kaupunki pikaisesti laatisi suunnitelman Mannerheiminkadun kunnostamiseksi sen ympäristö ja historian mukaiseksi. Ja tämän suunnitelman mukaan vesijohtotyömaan jälkiä korjattaisiin."

 

  

 

 

Päätös Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

  

 

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 392     

    

 

 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen  teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Valtuustoaloitteen käsittelyprosessi saa kestää korkeintaan yhden vuoden aloitteen jättämisestä lukien.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 18.01.2023 § 148      

1301/00.01.02.03/2022    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 2.1.2023

 

Tekninen lautakunta on vahvistanut Mannerheiminkadun katusuunnitelman 13.10.2010.

 

Suunnitelman tavoitteeksi oli asetettua laatia alueen historiaa kunnioittava katusuunnitelma, jossa on otettu huomioon Mannerheiminkadun keskeinen sijainti osana historiallisesti merkittävää kaupunkirakennetta. Katualueelle suunniteltiin lohkopintaisesta harmaasta graniitista kadun keskiosaan erityisesti ajoneuvoille tarkoitettu alue sekä keskiosaa rajaavat kivetyt pintavesipainanteet. Kadun reunoille suunniteltiin esteettömän liikkumisen mahdollistava sileäpintainen (poltettu tai ristipäähakattu) noin 0.8 m leveät kiveysalueet.

 

Museovirasto totesi antamassaan lausunnossaan mm: "katusuunnitelma tukee Mannerheimintien kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä osana Naantalin vanhakaupungin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä."

 

Oheismateriaalina on:

-          katusuunnitelmat välillä Tullikatu - Kristiinankatu sekä Kristiinankatu - Rantakatu

-          havainnekuvat Mannerheiminkatu ja Itsenäisyydenpuisto

-          kiveysdetalji

-          Suunnitelmaselostus

 

Mannerheiminkadun rakentamiselle katusuunnitelman mukaiseksi ei osoitettu määrärahaa 2010-luvun alkuvuosina.

 

Rakentamisvalmiuden saavuttamiseksi tulisi laatia katusuunnitelmaan perustuvat rakennussuunnitelmat. Mannerheiminkadun perusparantaminen voitaisiin vaiheistaa ja ensimmäisessä vaiheessa toteuttaa Itsenäisyydenpuiston ja Rantakadun välinen osuus.

 

Mannerheiminkadun parantamisen aloittaminen katusuunnitelmien mukaiseksi edellyttäisi määrärahaa rakennussuunnitelmien laatimiselle ja kustannusarvion tarkentamista varten. Vuonna 2010 laaditun katusuunnitelman indeksillä korjatun kustannusarvion perusteella Rantakadun ja Itsenäisyyden puiston välisen Mannerheiminkadun osuuden parantamiselle tulisi osoittaa suuruusluokaltaan 1 000 000 euron määräraha. Työ tulisi ajoittaa myös vilkkaimman matkailukauden ulkopuolelle eli käynnistää syksyllä ja pyrkiä saamaan valmiiksi vilkkaimmaksi kesäkaudeksi.

 

Voimassa olevassa talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ei ole määrärahaa Mannerheiminkadun rakentamiselle.

 

Näin ollen syksyllä 2022 ja alkuvuodesta 2023 valmistuneen vesihuoltolinjan kaivannon ennallistamistyöt joudutaan suorittamaan kadulla nykyisin olevilla materiaaleilla eli korjaamalla mahdollisesti rikkoontuneet nykyiset kiveysalueet sekä asfalttipäällysteellä keväällä 2023. Tästä aiheutuu suuruusluokaltaan 60 000 euron kustannukset, joka katetaan vesihuollon saneerauksen ja päällystämisen määrärahoista yhteisesti. Tavoitteena on uusia päällystee laaja-alaisesti ja välttää kapea paikkausluonteista päällystettä

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Mikko Rönnholmin ym. valtuustoaloitteeseen koskien Mannerheiminkadun kunnostamisen suunnitelman laatimista.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.