Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 41 

Hyvinvointilautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelma

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.12.2022 § 41                   

688/02.02.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Timo Saario

 

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä vuoden 2023 talousarvion on toimielinten vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

 

Vahvistaessaan omia yksityiskohtaisia talousarvioitaan toimielimet eivät saa muuttaa talousarvion rakennetta eivätkä talousarviotilien sisältöä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava seuraavia ohjeita mainitussa järjestyksessä:

 

  1. kaupunginvaltuuston päättämä velvoittava perustelu mukaan lukien sitovat tavoitteet
  2. kaupunginhallituksen ohje
  3. muut kirjalliset perustelut, ml. toimielimen oma ehdotus talousarvioksi.

 

Sitovuustaso valtuustoon nähden käyttötaloudessa on aiemmasta poiketen toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Toimielintasoinen toimintakatesitovuus valtuustoon nähden muuttaa talouden ajattelua ja antaa lautakuntatasolle vallan sekä vastuun oman toimialansa talouden seurannassa ja ennakoinnissa. Mikäli ylitykset uhkaavat, on lautakunnan ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin talouden vakauttamiseksi. Toimialaa katsotaan kokonaisuutena, ja vain aidot ylitystarpeet, joita ei voida omin toimenpitein välttää, viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Näin kokonaisnäkemys talousarvion aidosta pitävyydestä tulee paremmin näkyville.

 

Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

 

Liitteenä on ehdotus vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmaksi.

 

LIITE 1, KVLTK 15.12.2022

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotus on muutettu vastaamaan kaupunginhallituksen 3.10.2022 §275 tekemää päätöstä Naantalin kaupungin organisaatiouudistuksesta. Muutos on hallinnollinen eikä muutoin poikkea kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ehdotuksesta.

 

Hyvinvointilautakunnan vuosien 2023-2026 kuntasuunnitelman investointiosaan sisältyvät seuraavat hankkeet:

 

-          omatoimikirjastoihin on varattu Merimaskun hankkeelle vuodelle 2023 ja Suopellon hankkeelle vuodelle 2024 kummallekin 25 000 €. Merimaskun hanke valmistuu jo vuonna 2022 ja Velkuan palvelumuutoksista johtuen on tarpeen toteuttaa Velkuan omatoimikirjastomuutokset jo vuonna 2023 ja Suopelto vuonna 2024 

-          kiinteistöjen julkisivutaide 130 000 €: Kalevanniemen varhaiskasvatusyksikkö 50 000 € ja Luonnonmaan perhetalo 80 000 €

 

Henkilöstösuunnitelmaan vuosille 2023-2026 sisältyy hyvinvointikoordinaattorin toimen perustaminen ja soveltavan liikunnan ohjaajan nimikkeen muutos liikuntasuunnittelijaksi vuonna 2023.

 

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on määrätty liitteessä.

 

 

Esittelijä Vapaa-aikapalvelupäällikkö

 

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vahvistaa vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmansa ehdotuksen mukaisena.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.