Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 135


 

Kunnallistekniikan konsulttipalveluiden puitesopimus vuosille 2023 - 2025

 

Tekninen lautakunta 14.12.2022 § 135      

1268/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 7.12.2022

 

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan osasto on pyytänyt tarjouksia kunnallisteknisten töiden suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä sekä tutkimus- ja maastotöistä puitesopimusten tekemistä varten. Hankinta koskee niitä toimeksiantoja, joita ei kilpailuta erillishankintoina. Suunnittelutyön kokonaiskustannukset voivat olla enintään 60 000 euroa (alv 0 %). Sopimuskausi on 1.1.2023 (tavoite)-31.12.2025. Tarjoukset pyydettiin jättämään 28.11.2022 klo 12.00 mennessä sähköisesti Cloudia-kilpailutusjärjestelmää käyttäen.

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta toimialoilta:

 

1. Tie-, katu- ja aluetekniikka

2. Liikennetekniikka

3. Geotekniikka

4. Tutkimuspalvelut

5. Maaperän pilaantuneisuusselvitykset

6. Vesihuolto

7. Taitorakenteet

8. Työmaavalvonta ja rakennuttaminen

9. Maisemasuunnittelu

10. Mittauspalvelut ja pohjatutkimukset
 

Kullekin toimialalla valitaan kolme palveluntuottajaa, jollei kelpoisuusehdon täyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

 

Tarjoukset avattiin 29.11.2022 klo 8:55 alkaen.

 

Tarjoukset pisteytettiin toimialoittain painotettujen henkilöryhmätuntiveloitushintojen perusteella. Toimialoittain on ehdotettu valittavaksi kolme kokonaistaloudellisesti halvinta puitesopimuksen piiriin. Valituksi ehdotetuilta on tarkistettu tarjouksissa esitetyt kelpoisuusehdot. Kaikki valittavaksi esitetyt täyttivät kelpoisuusehdot.

 

Tarjouspyyntö, avauspöytäkirja, tarjousten vertailutaulukko ovat oheismateriaalina.

 

1. Tarjousten käsittely toimialalla "Tie-, katu- ja aluetekniikka"

 

Tarjous saatiin seuraavilta yhdeksältä konsulttitoimistolta: Afry Finland Oy, Destia Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Infrasuunnittelu Oy, Proxion Plan Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy.

 

Toimialalle "Tie-, katu- ja aluetekniikka" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

Sweco Infra & Rail Oy

92,9716   pistettä

Afry Finland Oy

91,73875 pistettä

Infrasuunnittelu Oy

90,71108 pistettä

 

2. Tarjousten käsittely toimialalla "Liikennetekniikka"

 

Tarjous saatiin seuraavilta seitsemältä konsulttitoimistolta: Afry Finland Oy, Destia Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy.

 

Toimialalle "Liikennetekniikka" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

Ramboll Finland Oy

96,54962 pistettä

Sitowise Oy

91,43068 pistettä

Afry Finland Oy 

90,16693 pistettä

 

3. Tarjousten käsittely toimialalla "Geotekniikka"

 

Tarjous saatiin seuraavilta yhdeksältä konsulttitoimistolta: Destia Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Geo-Master Oy, Geopalvelu Oy, Maanpää Geo Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Infra & Rail Oy, Taratest Oy ja WSP Finland Oy.

 

Toimialalle "Geotekniikka" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

Geo-Master Oy

95,60818 pistettä

Sweco Infra ja Rail Oy

91,84593 pistettä

Taratest Oy

91,46577 pistettä

 

4. Tarjousten käsittely toimialalla "Tutkimuspalvelut"

 

Tarjous saatiin seuraavilta viideltä konsulttitoimistolta: Forcit Consulting Group Oy, Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy, Sitowise Oy, Taratest Oy ja WSP Finland Oy.

 

Toimialalle "Tutkimuspalvelut" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

 

Forcit Consulting Oy

96,87476 pistettä

Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy

92,15475 pistettä

Taratest Oy

66,66958 pistettä

 

5. Tarjousten käsittely toimialalla "Maaperän pilaantuneisuusselvitykset"

 

Tarjous saatiin seuraavilta kymmeneltä konsulttitoimistolta: Afry Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Geo-Master Oy, Geopalvelu Oy, Ramboll Finland Oy, Sipti Environment Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra & Rail Oy, Taratest Oy ja WSP Finland Oy.

 

Toimialalle "Maaperän pilaantuneisuusselvitykset" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:
 

Geo-Master Oy

89,23387 pistettä

FCG Finnish Consulting Group Oy

87,89704 pistettä

Ramboll Finland Oy

86,94113 pistettä

 

6. Tarjousten käsittely toimialalla "Vesihuolto"

 

Tarjous saatiin seuraavilta seitsemältä konsulttitoimistolta: Afry Finland Oy, Destia Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy.

 

Toimialalle "Vesihuolto" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

Sitowise Oy

91,58396 pistettä

Destia Oy

91,09367 pistettä

Afry Finland Oy

90,74999 pistettä

 

7. Tarjousten käsittely toimialalla "Taitorakenteet"

 

Tarjous saatiin seuraavilta viideltä konsulttitoimistolta: Afry Finland Oy, A-insinöörit Civil Oy, Destia Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy ja Sitowise Oy.

 

Toimialalle "Taitorakenteet" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

FCG Finnish Consulting Group Oy

100,00000 pistettä

Afry Finland Oy

92,82251 pistettä

Destia Oy

88,57313 pistettä

 

8. Tarjousten käsittely toimialalla "Työmaavalvonta ja rakennuttaminen"

 

Tarjous saatiin seuraavilta seitsemältä konsulttitoimistolta: Afry Finland Oy, Fimpec PMO Oy, Proviko Oy, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Ramboll CM Oy, Sweco PM Oy ja Welado Oy.

 

Toimialalle "Työmaavalvonta ja rakennuttaminen" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

97,50419 pistettä

Fimpec PMO Oy

88,23076 pistettä

Proviko Oy

78,44326 pistettä

 

9. Tarjousten käsittely toimialalla "Maisemasuunnittelu"

 

Tarjous saatiin seuraavilta yhdeksältä konsulttitoimistolta: Afry Finland Oy, Destia Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Helsingin maisema-arkkitehtitoimisto HELMA Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, Suunnittelutoimisto 7 Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy.

 

Toimialalle "Maisemasuunnittelu" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

Sweco Infra & Rail Oy

95,61473 pistettä

Ramboll Finland Oy

94,60038 pistettä

Sitowise Oy

87,02803 pistettä

 

10. Tarjousten käsittely toimialalla " Mittauspalvelut ja pohjatutkimukset"

 

Tarjous saatiin seuraavilta kahdeksalta konsulttitoimistolta: Afry Finland Oy, Geo-Master Oy, Geopalvelu Oy, Maanpää Geo Oy, Mitta Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Infra & Rail Oy, Taratest Oy

 

Toimialalle "Mittauspalvelut ja pohjatutkimukset" kokonaistaloudellisesti kolme edullisinta konsulttia ovat:

Maanpää Geo Oy

99,61538 pistettä

Mitta Oy

93,50679 pistettä

Taratest Oy

90,77173 pistettä

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy puitesopimuksen piiriin kullekin toimialalle seuraavat konsulttitoimistot:

- Tie- katu- ja aluetekniikka: Sweco Infra & Rail Oy, Afry Finland Oy ja Infrasuunnittelu Oy

- Liikennetekniikka: Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja Afry Finland Oy

- Geotekniikka: Geo-Master Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja Taratest Oy

- Tutkimuspalvelut:
Forcit Consulting Oy, Insinööritoimisto Varsinais-Suomen Kalliotekniikka Oy ja Taratest Oy

- Maaperän pilaantuneisuusselvitykset:
Geo-Master Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy ja Ramboll Finland Oy

- Vesihuolto: Sitowise Oy, Destia Oy, Afry Finland Oy

- Taitorakenteet: FCG Finnish Consulting Group Oy, Afry Finland Oy, Destia Oy

- Työmaavalvonta ja rakennuttaminen: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Fimpec PMO Oy ja Proviko Oy
 
- Maisemasuunnittelu: Sweco Infra & Rail Oy, Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy

- Mittauspalvelut ja pohjatutkimukset: Maanpää Geo Oy, Mitta Oy ja Taratest Oy

Valittujen kanssa laaditaan puitesopimukset, jonka jälkeen puitejärjestely astuu voimaan.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.