Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 133


 

Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, urakoitsijan valinta

 

Tekninen lautakunta 14.12.2022 § 133      

1266/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 2.12.2022

 

Hanke

Rakennuskohteena on Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen. Kohteessa rakennetaan uusi katu Vihnetie (n. 190 m) ja uusi kevyen liikenteen väylä Vihnekuja (n. 70 m), jatketaan Putkikatua (n. 180 m) Vengantielle sekä uusitaan Lehtismäentien ja Maskuntien risteysjärjestelyt. Lehtismäentien yhteys Maskuntiehen katkaistaan.

Työ on tarkoitus aloittaa tammikuun 2023 alkupuolella, niin että työt valmistuvat kesäkuussa 2023.

 

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2023 on investointien kohdassa Murikon alueen asemakaava, vuodelle 2023 varattu yhteensä 460 000 € määräraha. 

 

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisesta 7.11.2022 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään 28.11.2022 klo 16.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

Oheismateriaali: Tarjouspyyntökirje

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 29.11.2022 klo 8.00 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 11 kpl tarjoajaa.

 

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät kaikkien tarjoajien osalta.

 

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa käytiin läpi urakkahinnat. Urakan ratkaisuperusteena on halvin vertailuhinta, joka koostuu urakkahinnasta ja 10 %:sta yksikköhinnoista. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja.

 

Oheismateriaali: Tarjousten avauspöytäkirja

 

Oheismateriaali: Tarjousten vertailutaulukko ja kelpoisuudet

 

Halvimman vertailuhinnan 394.801,62 € (alv o %) jätti Koneurakointi Heino Oy, jonka urakkatarjouksen hinta on 350.000,00 € (alv 0 %), ja jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 1.12.2022.  Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

 

Oheismateriaali: Neuvottelumuistio

 

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan 460 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

 

Urakkahinta

350 000,00 €

Lisätyövaraus

n. 31 500,00 €

Katuvalaistus (Naantalin Energia)

33 240,60 €

Vesihuollon tarvikkeet ja työt

n. 35 000,00 €

Vihertyöt

n. 5 000,00 €

Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset

n. 5 000,00 €

Yhteensä

n. 459 740,60 €

 

 

 

 

Yritysvaikutusten arviointi:

Hanke tarjoaa toteutusvaiheessa rakennusalan työtehtäviä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen urakan rakentajaksi halvimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan Koneurakointi Heino Oy:n urakkahintaan 350 000,00 euroa (alv 0 %) sekä tilata katuvalaistuksen Naantalin Energia Oy:ltä hintaan 33 240,60 euroa (alv 0 %).

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.