Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 129 

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma

 

Tekninen lautakunta 14.12.2022 § 129      

688/02.02.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 7.12.2022

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2022 § 96 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

 

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

 

Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Sitovuustaso on luonteeltaan tekninen, eikä positiivinen poikkeama anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

 

Teknisen lautakunnan talousarvio on pääosin hyväksytty toimielimen esityksen mukaisena. Joidenkin sisäisten erien osalta luvut ovat täsmentyneet talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Liitteenä on ehdotus teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

 

Liite 1, TEKLA 14.12.2022

 

Vuoden 2023 talousarvio teknisen lautakunnan osalta on oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali: Vuoden 2023 talousarvio, käyttötalous

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman sekä nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.