Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 136 

Matkailijapuiston yleissuunnitelmaehdotuksen vahvistaminen

 

Tekninen lautakunta 14.12.2022 § 136      

961/10.03.01.00.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 7.12.2022

 

Matkailijanpuiston yleissuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 3.10-17.10.2022 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä Seutusanomissa ja Rannikkoseudussa. Lisäksi on pyydetty lausunto Sunborn Saga Oy:lta (Naantalin kylpylä).

 

Yleissuunnitelmaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus nähtävilläoloaikana. Muistutuksessa on huomautettu suunnitelmasta puuttuvan nykyisiä puita ja pensaita. Päivitettyyn suunnitelmaan on päivitetty olemassa olevat puut ja pensaat. Muistutuksessa huomautetaan, että alueella olevat puut ja pensaat tulisi säilyttää. Päivitettyyn suunnitelmaan on lisätty poistettavia puita ja pensaita.  Suunnitelmaan on lisätty poistettavaksi sellaiset puut ja pensaat, jotka eivät tue puistomaista yleisen alueen ilmettä.

 

Oheismateriaali: Muistutus

 

Sunborn Saga Oy:n lausunto on liitteenä. Lausunnossa Sunborn Saga Oy esittää kiinnostuksensa pop-up kioskin operointiin. Lausunnossaan Sunborn Saga Oy esittää myös, että huoltoreitin, alueen turvallisuuden ja pysäköinnin riittävyys sekä helikopterin laskeutumisen tarpeet pitää turvata.

 

Liite 1, TEKLA 14.9.2022

 

Sunborn Saga Oy:n kanssa käydyn keskustelun perusteella puiston suunnitelman ei nähty merkittävästi huonontavan helikopterin laskeutumismahdollisuuksia. Huoltoreittiin ei suunnitelmassa kohdistu toimenpiteitä. Alueen pysäköinnin tarvetta tulee selvittää jatkosuunnittelussa. Jatkosuunnitteluun tulee ottaa pop-up kioskin ja seikkailugolfin tuleva operoija mukaan, jotta suunnitelma antaa hyvät edellytykset toiminnalle.

 

Päivitetty suunnitelma on liitteenä.

 

Liite 2, TEKLA 14.9.2022

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ja vahvistaa Matkailijanpuiston päivitetyn yleissuunnitelmaehdotuksen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.