Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 114


 

Murikon pohjoisosan asemakaava-alueen katusuunnitelmaehdotuksien vahvistaminen

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 95     

    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 6.9.2022:

 

Naantalin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.3.2021 hyväksynyt Murikon pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen, jonka alueelle katusuunnitelmaehdotukset sijoittuvat.

 

Suunnittelualue sijaitsee Maskuntien (Mt 1893), Vengantien ja Putkikadun välisellä alueella Murikossa.

 

Kaikki alueen kadut on suunniteltu asfalttipäällysteisinä. Uusien katujen varrelle suunnitellaan katuvalaistus.

 

Putkikadun ajoradan leveydeksi on suunniteltu 7,0 metriä, Vihnetien 5,5 metriä ja Vihnekujan 3,5 metriä. Kadut on suunniteltu reunatuelliseksi lukuun ottamatta Vihnekujaa. Reunatuellinen ratkaisu Putkikadulla on osa varavedenottamon pohjavesisuojausta.

 

Lehtismäentien ajorataliittymä Maskuntielle (Mt 1893) katkaistaan. Erillisessä parantamissuunnitelmassa esitetään jalankulku- ja pyöräilyväylä Maskuntien yli uuden saarekkeen läpi.

 

Katualueiden kuivatus hoidetaan alueelle rakennettavalla hulevesiverkostolla sekä avo-ojapainantein.

 

Katusuunnitelmat ovat liitteinä.

 

Liitteet 1 - 4, TEKLA 14.9.2022

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Murikon pohjoisosan asemakaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäville.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 114      

951/10.03.01.00.00/2022    

 

 

 

Valmistelija  Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 13.10.2022

 

Murikon pohjoisosan asemakaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävänä 27.9.2022-10.10.2022 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä Rannikkoseudussa ja Seutusanomissa.

 

Em. katusuunnitelmaehdotuksiin ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta vahvistaa Murikon pohjoisosan asemakaava-alueen katusuunnitelmaehdotukset.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.