Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 85 

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelman laadinta

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 85      

688/02.02.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 5.9.2022

 

Kaupunginhallitus on antanut 13.6.2022 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

 

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu      -9.246.957 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjeluvun joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -473.569 euroa.

Yhteensä siis -9.720.526 euroa.

 

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut alittuvat johtuen hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamista merkittävistä vaikutuksista talousarvion rakenteeseen.

Poikkeama ohjeluvuista on yhteensä 654.784 euroa.

 

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2023 asetettiin 17.639.000 euroa.

 

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava

talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia,

jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta.

 

Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi käyttötalouden osalta sekä teknisen lautakunnan tarkastettu maksuluettelo.

 

Liitteet 1-3, tekla 14.9.2022

 

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien

lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Vakanssirekisteri sekä investointiesitykset tuodaan lautakunnan käsittelyyn 28.9. kokoukseen.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialueen käyttötalouden talousarvion vuodelle 2023 sekä maksuluettelot. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.