Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 98 

Valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloite koskien torin rakentamista Rymättylän keskustaan

 

Kaupunginvaltuusto 20.09.2021 § 98     

    

 

 

 

Valtuutettu Jan Lindström luki ja jätti seuraavan 23 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

 

Rymättylän keskustassa oli keskeisellä paikalla tori ennen uuden S-kaupan rakentamista ja torialue oli asukkaiden mukaan luvattu järjestää jatkossakin, mutta nyt toria ei enää ole.

 

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Rymättylän keskustaan rakennetaan uusi torialue asianmukaisine rakennelmineen.

 

Paikka voi olla esim. S-kaupan ja kierrätyspisteen läheisyydessä tai muussa keskustan tuntumassa olevassa sopivassa paikassa.

Samalla tulisi myös varmistaa, että muissakin kyläkeskuksissa, kuten Merimaskussa, Velkualla ja Röölässä on vastaavat tori- ja tapahtuma-alueet yhdistysten ja järjestöjen sekä yritysten käytössä.

 

  

Päätös Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

  

 

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 367     

    

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen  teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään  yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Valtuustoaloitteen käsittelyprosessi saa kestää korkeintaan yhden vuoden aloitteen jättämisestä lukien.

 

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

  

 

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 98      

1443/00.01.02.03/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 5.9.2022

 

Rymättylän käytöstä poistunut tori sijaitsi asemakaavan asuin- ja liikerakennusten korttelialueella. Torin paikalle rakentui Sale-kaupparakennus. Rymättylän keskustan alueella eli Viluntie- Vanhatie ympäristössä on nykytilanteessa kaupungin omistuksessa vain katualuetta sekä vanhan kunnantalon edustan viheralue, joka on RKY-aluetta (Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). Myöskään asemakaavassa ei ole osoitettu aluetta torin toimintaan.

 

Käytännössä nykytilanteessa uuden Salen edustalla on kenttäaluetta, joka saattaisi ainakin lyhyellä aikajänteellä soveltua torialueeksi. Alueella sijaitsee myös Rinki Oy:n kierrätyspiste.  Alue on S-ketjun omistuksessa.

 

Käytöstä poistunut torialue oli torikauppiaiden vapaassa käytössä eli paikoista ei peritty vuokraa tai toimintaa ohjattu Naantalin kaupungin toimesta. Torikauppa oli siis varsin pienimuotoista. Näin ollen ei ole perusteltua, että kaupunki lähtisi hankkimaan hallintaansa torikauppaan soveltuvaa aluetta, vaan suoraviivaisin tapa on, että torikaupasta kiinnostuneet tahot sopivat suoraan maanomistan kanssa myyntitoiminnasta esim. Salen piha-alueella tai muulla soveltuvalla alueella.

 

Merimaskun kirkonkylän rannassa kaupunki omistaa vain Paltteentien ja Kirkonsalmentien katualueet sekä ns. lossituvan edustalle sijoittuvan Rantapolun. Tapahtumien järjestäminen em. katualueilla on käytännössä mahdotonta ilman, että naapurikiinteistöt antavat aluettansa omaan käyttöön. Kaupunki neuvotteli ns. kaupan tontin hankkimisesta keväällä 2022, mutta alue päätyi yksityiseen omistukseen.

 

Teersalon rannassa ja Röölän rannassa on kaupungin hallinnassa laajempia maa-alueita, jotka mahdollistavat erilaisten tapahtumien järjestämisen.

 

Oheismateriaali: kartat kaupungin omistamista maa-alueista Rymättylän keskustassa ja Merimaskun Kirkonkylässä.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Jan Lindströmin ym. valtuustoaloitteeseen koskien torin rakentamista Rymättylän keskustaan.

 

Kokouskäsittely Keskustelun aikana Kaija Saarni esitti Heikki Lindgrenin ja Eero Latvalan kannattamana, että valtuustoaloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

 Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen valmisteltavaksi.