Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 76


 

Sähköisesti säilytettävän pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

 

Tekninen lautakunta 17.08.2022 § 76      

1636/00.00.02/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 9.8.2022

 

Hallintosäännön 164 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Tekninen lautakunta on 8.9.2021 § 87 päättänyt, että sen pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokousta seuraavana päivänä.

 

Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista

säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedoksisaannin

kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja valitusajan päättyessä.

 

Luottamustointen ja viranhaltijoitten palkkiosäännössä (Kv 10.6.2019) mukaan pöytäkirjan tarkastuksesta maksetaan palkkio silloin, kun tarkastus tapahtuu muussa yhteydessä kuin kokouksessa. Palkkiolla on korvattu pöytäkirjan tarkastamisesta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että sen pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti pääsääntöisesti kokousta seuraavana päivänä. Pöytäkirjan sähköisestä tarkastamisesta ei jatkossa makseta luottamustointen ja viranhaltijoitten palkkio- ja matkustussäännön mukaista erillistä palkkiota.

Edelleen tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirjat julkaistaan kuntalain 140 §:n säätämässä tarkoituksessa kaupungin yleisillä verkkosivuilla.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.