Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.05.2022/Pykälä 51


 

Kreiviniityn päiväkodin alatalon muutostyö

 

Tekninen lautakunta 11.05.2022 § 51      

587/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 3.5.2022

 

Kreivinniityn päiväkoti on vapautumassa kesä-heinäkuun vaihteessa, kun päiväkoti siirtyy valmistuvaan Kalevanniemen varhaiskasvatustilaan. Kreivinniityn ylätalo on kaavailtu laitettavan myyntiin asuinkäyttöön. Alatalon tilalle on esitetty asuinkerrostalon toteuttamista. Kerrostalototeutus edellyttäisi kuitenkin kaavallisia tarkasteluja toteutuakseen. Kaavaprosesseissa arvioidaan kuluvan useampi vuosi.

 

Kreivinniityn alatalo esitetään kaavatarkastelujen ajaksi vuokrattavan hyvinvointialueelle terveyskeskuksen aputoimipaikaksi. Hyvinvointialue vuokraa kaupungin toimitiloja 3+1 vuoden siirtymäkaudeksi sotepalvelujen käyttöön 1.1.2023 alkaen. Kreivinniityn on kaavailtu helpottavan siirtymäkaudella terveyskeskuksen tilanahtautta. Tilanahtautta on lisäämässä lisäksi elokuussa terveyskeskukseen siirtyvä hengitystiepoli.

 

Kreivinniittyyn voidaan sijoittaa sellaisia vastaanottoja, joissa ei tarvita läheisesti esim. laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia. Erityisen tärkeää palveluiden järjestämisen ja asiakaspalvelun kannalta olisi saada mielenterveyspalvelut samoihin tiloihin. Myös asiakasohjaaja, päihdeterapeutti, liikuntaneuvoja sekä varhaisen tuen tiimi voidaan sijoittaa saneerattaviin tiloihin. Lisäksi tilaa voidaan hyödyntää toimistotiloina, jolloin voidaan vapauttaa osa terveyskeskuksen tiloista sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja jalkautuvien erikoislääkäreiden vastaanottokäyttöön.

 

Arkkitehtitoimisto AD.CE Suunnittelu Oy on tehnyt alustavan esityksen Kreivinniityn alatalon muuttamisesta terveyskeskuksen aputoimipisteeksi. Rakennukseen voitaisiin sijoittaa useita toimintoja, jotka eivät edellytä kiinteästi saman katon alla toimimista. Kreivinniitty sijaitsee terveyskeskuksen vierialueella, joten myös yhteistoiminta toimipisteiden välillä onnistuu. Suunnitelmaluonnos liitetään asiakohdan oheismateriaaliksi.

 

Oheismateriaali: Suunnitelmaluonnos

 

Tilalaitoksessa on laskettu kustannusarvio muutostyön aiheuttamista kustannuksista. Sen mukaan terveyskeskuksen aputoimipisteen toteutus tulisi maksamaan noin 123 000 euroa. Kustannuksia syntyy mm. huoneiden jakamisesta, sähkötekniikan ja IV-tekniikan muutoksista sekä kohteen freesauskunnostuksesta. Kustannuksia aiheutuu myös inva-WC:n toteuttamisesta ja esteettömyysjärjestelyistä sekä lukitusmuutoksista.

 

Muutostyön kustannukset lasketaan katettavan siirtymäkauden aikana hyvinvointialueen vuokrissa

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kreivinniityn muutoshankkeelle myönnettäisiin 123 000 euron investointimääräraha kuluvan vuoden talousarvioon terveyskeskuksen aputoimitilan toteuttamiseen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.