Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.05.2022/Pykälä 49 

Teknisten palveluiden tammi-maaliskuu 2022 talouden toteutumaraportti

 

Tekninen lautakunta 11.05.2022 § 49      

457/02.02.02/2022    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 2.5.2022

 

Talousarvion 2022 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdassa ohjeistetaan seuraavaa: Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus on alkanut vuoden 2021 alusta. Valtuustolle raportoidaan neljännesvuosikatsaukset 31.3. ja 30.9. tilanteesta sekä puolivuotiskatsaus. Puolivuotiskatsaukseen liitetään edellisten vuosien tapaan konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus.

 

Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Toimintakatteen etumerkki määrittelee, onko kyseessä vähimmäis- vai enimmäistaso (nettositovuus). Sitovuustason positiivinen poikkeama ei anna oikeutta päättää uusista toiminnoista. Mikäli tulosalueen määrärahoista ja / tai tuloarvioista osa käytöstä on sidottu esim. kaupunginhallituksen päätöksentekoon, tarkastellaan sitovuus ilman näitä määrärahan ja / tai tuloarvion osia. Investointiosassa sitovuustaso on kohteelle osoitettu vuosi- tai hankemääräraha.

Talousarvion kolmen kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa. Toimintakulut ovat kuitenkin polttoaineen, rakennustarvikkeiden sekä elintarvikkeiden hinnan nousun takia ylittymässä mm. joukkoliikenteen, konekeskuksen, ateriapalvelujen osalta. Tässä vaiheessa vuotta hintojen nousun tarkkaa vaikutusta on vaikea arvioida.

 

Energiahuolto näyttäisi tässä vaiheessa vuotta arvioituna toteutuvan n. 500.000 euroa talousarviota positiivisempana.

 

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

 

Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi- maaliskuun toimintaraportista on liitteenä. Investointien toteutumaraportti on oheismateriaalina.

 

Liite B1, TEKLA 11.5.2022

 

Oheismateriaali: investointien toteutumaraportti

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteutumat ajalta tammikuu-maaliskuu 2022.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.