Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.05.2022/Pykälä 59


 

Teknisen lautakunnan kokousajankohdan muuttaminen

 

Tekninen lautakunta 11.05.2022 § 59      

1636/00.00.02/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 17.11.2021:

 

Tekninen lautakunta päätti toimikautensa alussa (8.9.2021 § 85) pitää ko­kouk­sen­sa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00 kau­pun­gin­ta­lol­la.

 

Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja pai­kan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar­peel­li­sek­si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi­tyk­sen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin pu­heen­joh­ta­ja määrää kokousajan.

 

Toimialan töiden suunnittelun kannalta on tarkoituksenmukaista päättää kevään kokouspäivistä ennakkoon.

 

Esittelijä                        Vs. Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää kokoontua kevätkaudella 2022 keskiviikkoisin klo. 17.00 seuraavasti:

 

18.1. (tiistai), 16.2., 9.3., 6.4., 11.5., 1.6.

 

Mahdollisista kokousmuutoksista päätetään ja ilmoitetaan hyvissä ajoin. Syksyn 2022 kokousaikataulu päätetään viimeistään kesäkuun kokouksessa.

 

 Päätös Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 11.05.2022 § 59      

1636/00.00.02/2021

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 10.5.2022

 

Teknisen lautakunnan puheenjohtajan kanssa on sovittu, että lautakunnan kesäkuun kokous siirretään pidettäväksi 15.6.2022 klo 17:00

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää siirtää kesäkuun kokouksen pidettäväksi 15.6.2022 klo 17.00.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.