Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.05.2022/Pykälä 56


 

Urakoitsijan valinta: Ruonan yhdystien kiertoliittymän rakentaminen

 

Tekninen lautakunta 11.05.2022 § 56      

579/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 2.5.2022

 

Hanke

 

Ruonan yhdystien kiertoliittymän rakentamisessa toteutetaan Kiertoliittymä Ruonan yhdystien ja Ripikadun liittymään, jäsennellään katutila Aurinkotien ja Rautakadun välillä, rakennetaan kevyen liikenteen väylä Ruonan yhdystielle ja uusitaan katuvalaistus sekä tehdään tarvittavat vesihuoltolinjat.

 

Työ on tarkoitus elokuussa 2022 niin, että työt valmistuvat kesäkuussa joulukuussa 2022.

 

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2022 on investointien kohdassa Ruonan yhdystien parantaminen hankkeen määrärahaksi esitetty yhteensä 500 000 €.

 

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Ruonan yhdystien kiertoliittymän rakentamisesta 12.4.2022 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydetään jättämään 6.5.2022 klo 15.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

Oheismateriaali: Tarjouspyyntökirje

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avataan ennen teknisen lautakunnan kokousta.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Annetut tarjoukset esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa.

 

Kokouskäsittely Tarjoukset avattiin 9.5.2022 klo 8.00 alkaen. Tarjouksia saatiin kolme kappaletta, jotka kaikki täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset.

 

Oheismateriaali: tarjousten avauspöytäkirja

 

Oheismateriaali: tarjousten vertailutaulukko

 

Ruonan yhdystien hankkeelle on varattu vuoden 2022 talousarviossa 500 000 euroa. Saadut tarjoukset ylittävät merkittävästi hankkeelle varatun määrärahan.

 

Tarjousvaiheessa oli kysymys urakka-ajan pituudesta, joka oli tarjouspyynnössä määritelty noin 3.5 kuukauden mittaiseksi.

 

Suunnitelman laajuus on myös kasvanut verrattuna yleissuunnitelmatilanteeseen, jolla määräraha varaus tehtiin talousarvioon.

 

Määrärahan riittämättömyyden vuoksi ei hanketta ole mahdollista käynnistää ja hankinta tulisi keskeyttää.

 

Tekniset palvelut valmistelevat kilpailutuksen uudelleen syyskaudella 2022 sekä tarkastelee vielä mahdollisuutta muuttaa urakan laajuutta. Samoin urakan rakentamisajankohta ja urakka-ajan pituus määritellään toisin.

 

Esittelijä   Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta keskeyttää hankinnan, koska saadut tarjoukset ovat merkittävästi hankkeeseen varattua määrärahaa suuremmat.

 

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.