Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.05.2022/Pykälä 54


Ak-376 Hallinpolun OAS 20220411

 

Hallinpolun asemakaavamuutos (Ak-376)

 

Tekninen lautakunta 11.05.2022 § 54      

502/10.02.03/2022    

 

 

 

Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Anja Latvala 11.4.2022

 

Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavanmuutostyön nimellä " Hallinpolun asemakaavamuutos" ja se on kuulutettu vireille vuoden 2020 kaavoituskatsauksessa (Kh 24.4.2020 § 46).

 

Hallinpolun asemakaavamuutoksesta on laadittu 11.4.2022 päivätty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on liitteenä.

 

Liite A4, TEKLA 11.5.2022 (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

 

Suunnittelun tavoite

 

 Suunnittelun tavoitteena on lisätä keskustan palveluasumiseen tarkoitettua tonttitarjontaa ja turvata palvelujen kehittäminen edelleen.

 

Alueen rajaus ja nykytilanne

 

Noin 1,3 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Naantalin ydinkeskustassa. Alue rajautuu koillisessa Myllynkiventiehen, kaakossa Alppilankatuun ja Alppilanpolkuun, lounaassa ja luoteessa Palomäenpuistoon sekä 3. kaupunginosan kortteliin 36. Alueen rajaus saattaa muuttua kaavatyön aikana.

 

Korttelissa, jota kaavamuutos koskee, sijaitsee palvelutalo, joka tarjoaa ikäihmisille ja erityisryhmille sekä asumista että palveluja.

 

Laajeneva korttelialue on Palomäenpuisto-nimistä virkistysaluetta, joka on pääosin avointa tasannetta.  Kallioalueilla suunnittelualueen reunamilla on mäntyvaltaista puustoa.

 

Alueen kaavalliset lähtökohdat

 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 9.5.1990 vahvistama Keskustan laajenemisalueen asemakaava Ak-188 ja kaupunginvaltuuston 25.2.2013 hyväksymä Aurinkosäätiön palvelutalon asemakaavamuutos Ak-328. Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli 56 on Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS. Kortteliin saa rakentaa enintään IV-kerroksisia rakennuksia. Rakennusoikeutta korttelissa on 12200 k-m2 ja autopaikkanormi on 1 ap/ 4 asuntoa. Palomäenpuiston käyttötarkoitus on osoitettu merkinnöillä Urheilu- ja virkistyspalvelualue VU sekä Puisto VP. 

 

Keskustan rakennemallissa uudisrakentamisen kohteena olevalle virkistysalueelle on sijoitettu kaksi 4-kerroksista asuinkerrostaloa.

 

Maanomistus

 

Kaavoitettava korttelialue on Naantalin Aurinkosäätiön omistuksessa. Liittyvät katualueet ja virkistysalueet omistaa Naantalin kaupunki.

 

Aikataulu

 

Kaavahankkeen aikataulutavoitteena on, että

 

-        kaavaluonnos käsiteltäisiin vuoden 2022 kesän aikana

-        kaavaehdotus käsiteltäisiin syksyllä 2022 tai talvella 2023

-        kaava hyväksyttäisiin vuoden 2023 aikana

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi 11.4.2022 päivätyn Hallinpolun asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.