Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 06.04.2022/Pykälä 36


 

Kalavalmisteiden ja -jalosteiden sekä tuorekalan hankinnan optiovuoden käyttö

 

317/02.07.00/2020

 

Tekninen lautakunta 29.04.2020 § 39

 

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 24.4.2020:

 

Naantalin kaupunki julkaisi kansallisen tarjouskilpailun 19.2.2020 ka­la­val­mis­tei­den ja -jalosteiden sekä tuorekalan hankkimiseksi ateriapalveluiden käyt­töön ajalla 1.5.2020 (tavoite) - 30.4.2022. Hankintaan on sisällytetty yh­den vuoden mittainen lisähankintaoptio.

 

Tarjouspyynnössä mahdollistettiin osatarjousten jättäminen kolmesta eri koh­de­ryh­mäs­tä:

 

1. Kalavalmisteet kalamassasta (kalamurekepihvi)

2. Savukirjolohifile

3. Tuorekala

 

OHEISMATERIAALI: Tarjouspyyntö.

 

Hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen yleisiä so­pi­mus­eh­to­ja tavarahankinnoissa (JYSE 2014 TAVARAT).

 

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä yksi (Kalaliike S. Wallin).

Tarjous vertailtiin ja pisteytettiin kustannusten ja laatutekijöiden perusteella tar­jous­pyyn­nös­sä mainituin perustein. Tarjouksesta laadittiin ver­tai­lu­tau­luk­ko, josta ilmenee painotukset ja perusteet.

 

OHEISMATERIAALI: Vertailutaulukko

 

Yritysvaikutusten arviointi

 

Kilpailutuksella on vaikutusta kalatuotteiden tarjontaan alueella.

 

TEKNINEN JOHTAJA:

 

Kalatuotteiden toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edul­li­sim­man osatarjouksen jättänyt toimittaja.

 

1. Kalavalmisteet kalamassasta (ka­la­mu­re­ke­pih­vi)

Kalaliike S. Wallin (90 p)

2. Savukirjolohifile

Kalaliike S. Wallin (90 p)

3. Tuorekala

Kalaliike S. Wallin (100 p)

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

 

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen lautakunta 06.04.2022 § 36      

386/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Palvelupäällikkö Heli Rantala 29.3.2022

 

Kalavalmisteiden ja -jalosteiden sekä tuorekalan hankinta on kilpailutettu keväällä 2020. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 29.4.2020 (§ 39) valita kalatuotteiden toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen toimittajan Kalaliike S. Wallinin sopimuskaudelle 1.5.2020 - 30.4.2022 kaikkien kolmen tuoteryhmän osalta; kalavalmisteet kalamassasta, savukirjolohifilee ja tuore kala. Hankintaan on sisällytetty mahdollisuus yhden vuoden mittaiseen lisähankintaoptioon.

 

Optiovuosi esitetään otettavaksi käyttöön 1.5.2022 - 30.4.2023 ja toimittaja on halukas jatkamaan kalatoimituksia optiovuoden ajan Naantalin kaupungin eri keittiöihin.

 

Optiopäätöksestä tehdään lisäliite hankintasopimukseen.

 

 

Esittelijä Vs. tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy option käyttöönotettavaksi ajalle 1.5.2022 -30.4.2023 Kalaliike S. Wallinin  kanssa solmitussa kalatuotteiden hankintasopimuksessa.

 

Päätös Vs. teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.