Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 09.03.2022/Pykälä 30 

Palvelusopimus väylänhoitopalveluista ja öljyvahinkojen jälkitorjuntapalvelusta

 

Tekninen lautakunta 09.03.2022 § 30      

266/02.08.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 25.2.2022

 

Arctia Meritaito tarjoaa Naantalin kaupungille palvelusopimusta, joka kattaisi väylänhoitopalvelun, jälkitorjunnan öljyvahingoissa sekä erikseen sovittaessa vesiliikennemerkkien ylläpitopalvelun ja ponttonilaitureiden kuntotutkimukset.

 

Väylänpitäjän tulee vuosittain raportoida liikenne ja viestintäministeriölle Traficomin kautta, että turvalaitteet on tarkastettu ja korjattu asianmukaisesti.

 

Naantalin kaupungilla on ylläpidettävänä kolme veneväylää: Kalevan- sekä Luikkionlahteen johtavat 1,5 metrin veneväylät sekä Livonsaaren pohjoispuolen venereitti. Kalevan ja Luikkiolahden veneväylien ylläpito toteutuu Naantalin sataman kautta kaupungin vastatessa ylläpidon kustannuksista. Livonsaaren reittiä on ylläpidetty lähinnä mahdollisten tapauskohtaisten korjausten kautta. Arctia Meritaito tarjoaa väylänhoitopalvelua kelluville turvalaitteille, joka pitää sisällään sijainti- ja kuntotarkistuksen, siirtyneiden viittojen paikalleen asennuksen, raportoinnin reimarijärjestelmään ilmoituksen Traficomille turvalaitteen asianmukaisuudesta.

 

Öljyvahinkojen jälkitorjunnalla tarkoitetaan öljyvahingon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, pohjaveden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty. Kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan.

 

Öljyvahinkojen jälkitorjunnassa palvelusopimuksessa Arctia Meritaito sitoutuu aloittamaan öljyvahingon jälkitorjunnan 48 tunnin aikana kaupungin tilauksesta. Sopimuksessa on määritelty yksikköhinnat henkilöstölle, öljyntorjuntakalustolle ja käytettäville aluksille. Öljyvahingon jälkitorjunta toteutetaan tilaajan johdolla ja määrittelemällä kalustoresurssilla sopimuksessa määritellyillä yksikköhinnoilla.

 

Erikseen sovittaessa voidaan tilata lisäksi vesiliikennemerkkien ylläpitopalvelua sekä ponttonilaitureiden kuntotutkimuksia.

Sopimuskausi on 1.4.2022 - 31.3.2027

 

Liitteenä:

- Arctian esite Väylänhoito- ja vesialueiden ylläpitopalveluista

- INSEA- Palvelusopimus, ei julkinen

- INSEA-Palvelusopimus Liite 1 (sopimuksen hinnoittelu osio eri kokonaisuuksissa), ei julkinen

 

Liite B1, TEKLA 9.3.2022


Liitteet A4 - A5, TEKLA 9.3.2022

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Arctia Meritaidon palvelusopimuksen ajalle 1.4.2022 - 31.3.2027 koskien öljyvahinkojen jälkitorjuntaa ja väylänhoitopalvelua sekä erikseen tilattaessa vesiliikennemerkkien ylläpitopalvelun ja ponttonilaitureiden kuntotutkimukset.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.