Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2022/Pykälä 19 

Naantalin sataman vuokra-alueella sijaitsevien Satamatien ja Järveläntien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville

 

Tekninen lautakunta 16.02.2022 § 19      

180/10.03.01.00.00/2022    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 8.2.2022

 

Naantalin satama on laatinut katusuunnitelmaehdotuksen Satamatielle ja Järveläntielle vuokra-alueensa osalle. Suunnitelman tavoitteena on selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä, lisätä liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta. Suunnitelmissa on huomioitu kasvava aluskoko ja tästä aiheutuva liikennemäärien kasvu.

 

Satamatien ja Järveläntien liittymään on suunniteltu kiertoliittymä, jossa on yhteensä viisi liittymähaaraa jakautuen satamakentälle, Finnfeedsille ja Humaliston suuntaan.

 

Kevyen liikenteen väylä on siirretty Järveläntie-Satamien pohjoisreunaan.

 

Katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty informatiivisenä ratkaisuna myös satamakentän järjestelyjä, jotka eivät sisälly katusuunnitelmaan.

 

Liitteenä

-          Yleiskartta

-          Asemapiirustus

-          Selostus

 

Liitteet A10 - A12, TEKLA 16.2.2022

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Naantalin sataman vuokra-alueella sijaitsevien Satamatien ja Järveläntien katusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa katusuunnitelman julkisesti nähtäville.

 

Kokouskäsittely  Antti Jyväkorpi poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste on yhteisöjäävi, koska hän on Naantalin satamahallituksen varajäsen.

 

 Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastaa Saara Paananen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.