Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 3


käyttötaloussuunnitelma 2022 tekla 18.1.2022

 

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma

 

Tekninen lautakunta 18.01.2022 § 3      

1036/02.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 5.1.2022

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 123 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

 

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Sitovuustaso on luonteeltaan tekninen eikä positiivinen poikkeama anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

 

Teknisen lautakunnan talousarvio on pääosin hyväksytty toimielimen esityksen mukaisena. Liikuntapaikkoihin päätettiin (teklan kokouksessaan 29.9.2021 esittämän lisäysesityksen mukaisesti) lisätä 52 000 euron määräraha, joka mahdollistaa mm. jäähallin käyttöajan jatkamisen.  Muutos edellyttää neuvottelua ja sopimusta VG:n kanssa lisäjääajan maksullisuudesta, Muutos lisätään myös liikunta-alueen hoitajan toimen perustamisena (+1) henkilöstösuunnitelmaan vuodelle 2022.

 

Liitteenä on ehdotus teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

 

Liite A1, TEKLA 18.1.2022

 

Vuoden 2022 talousarvio teknisen lautakunnan osalta on oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali: vuoden 2022 talousarvio

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman sekä nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.