Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.04.2021/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuutettu Juha Takasen ym. valtuustoaloite Viialan entisen ryhmäkodin ottamiseksi päiväkotikäyttöön

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 118

1054/00.07.01/2017

 

Valtuutettu Juha Takanen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 17 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

 

"Luonnonmaalla on herännyt ihmetys sosiaalitoimelta tyhjäksi jääneen rakennuksen tyhjillään olo. Vuoden alussa varhaiskasvatuksen päiväkodit tulevat täyttymään viimeistä paikkaa myöten.

 

Olemme eri tarkastuksissa todenneet päiväkotien melun lisääntyneen ja osittain ilmastointikoneiden tehon heikkouden, kun päiväkodeissa saattaa olla osan päivästä jopa yli mitoitusten olevia lapsimääriä.

 

Aikoinaan, kun Kultarannan päiväkoti lakkautettiin, ei uskottu lapsimäärän Luonnonmaalla nousevan näin paljon kuin se on nyt tehnyt. Tietenkin muissa päiväkodeissa oli silloin tilaa, mutta nykyisin ei enää ole.

 

Tila-asiasta on käyty keskustelua kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa ja olemme jo aikaisemmin ehdottaneet, jotta Viialan päiväkodin viereinen tyhjillään oleva rakennus otettaisiin päiväkodin käyttöön, koska Viialan päiväkotiin on n. 3 vuoden jono.

 

Tällä tilaratkaisulla saataisiin ratkaistua Luonnonmaan kasvava päivähoitopaikkojen tarve ainakin osittain ja samalla saataisiin kaksi piha-aluetta yhdistettyä, jolloin pihasta tulisi lapsiystävällisempi.

 

Nykyisinkin päiväkoti käyttää määrättyinä vuodenaikoina viereistä pihaa lasten leikkipaikkana.

 

Arvoisa puheenjohtaja.

 

Emme myöskään pidä järkevänä lasten kannalta, että vetoamme aina, jotta emme halua maksaa seinistä. Ymmärrämme, jotta tuhlaamaan ei ruveta, mutta eikö varhaiskasvatuksesta ole säästetty jo tarpeeksi. Meneillään on myös koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys, mutta se ei tuo ongelmaan lähiaikoina helpotusta.

 

Luonnonmaa on jatkuvasti kasvava alue ja käsittää jo nyt Porhonkallion, Kultarannan, Linnavuoren liitännäisalueineen, Kaivolan alueen, Kukolanvainion 1-alueen, eteläisen Luonnonmaan, vuoden 2018 alusta käynnistyvän Kukolanvainion 2-alueen ja juuri hyväksymämme Yli-Kaivolan alueen.

 

Kaupunki ja asukkaat myyvät edellä mainituilta alueilta tontteja ja asuntoja kertoen päiväkoti- ja koulupalveluiden läheisyydestä. Sinänsä Naantalissa eivät matkat ole mahdottoman pitkiä, mutta tuleville ja jo alueella asuville asukkaille on vaikea selittää mikseivät he saa paikkaa Viialasta ja miksei viereistä rakennusta liitetä ainakin toistaiseksi päiväkodin yhteyteen.

 

Esitämmekin edellä mainituista syistä, että kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin, jotta tyhjillään oleva sosiaalitoimen entinen ryhmäkoti liitetään Viialan päiväkodin yhteyteen piha-alueineen."

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

 

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 463

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen koulutuslautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 07.04.2021 § 47     

610/00.01.02.03/2021      

 

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 30.3.2021:

 

Kaupunginhallitus lähetti Juha Takasen ym. valtuustoaloitteen 18.12.2017 (463§) koulutuslautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Valtuustoaloitteeseen vastaamista valmistettiin toimialojen yhteistyönä. Lautakuntien vastuunjaon mukaan koulutuslautakunnan tulee osoittaa tilatarpeensa päätöksentekoa varten. Teknisen lautakunnan vastuualaan kuuluu taas todettujen tilatarpeiden tyydyttämisratkaisujen osoittaminen.

 

Koulutuslautakunta käsitteli valtuustoaloitetta 13.02.2018 (§9) seuraavasti:

"

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala:

Kultarannan Viialassa sijaitseva kaupungin entistä ryhmäkotia (kiinteistötunnus 529-430-1-203) on ehdotettu otettavaksi varhaiskasvatuspalveluiden käyttöön. Valtuuston kokouksessa 11.12.2017 jätettiin valtuutettu Juha Takasen ym. allekirjoittama aloite aiheesta. Lisäksi tilan käytöstä on kiinnostuksensa osoittanut yksityinen perhepalveluita tuottava yritys, jonka alustava liiketoimintasuunnitelman osa pitää sisällään myös varhaiskasvatuspalveluiden tuottamista maksimissaan kahdellekymmenellekahdelle lapselle.

 

Ote valtuutettu Juha Takasen ja 17 valtuutetun allekirjoittamasta aloitekirjelmästä

 

"Luonnonmaalla on herännyt ihmetys sosiaalitoimelta tyhjäksi jääneen rakennuksen tyhjillään olo. Vuoden alussa varhaiskasvatuksen päiväkodit tulevat täyttymään viimeistä paikkaa myöten. Olemme eri tarkastuksissa todenneet päiväkotien melun lisääntyneen ja osittain ilmastointikoneiden tehon heikkouden, kun päiväkodeissa saattaa olla osan päivästä jopa yli mitoitusten olevia lapsimääriä. Aikoinaan, kun Kultarannan päiväkoti lakkautettiin, ei uskottu lapsimäärän Luonnonmaalla nousevan näin paljon kuin se on nyt tehnyt. Tietenkin muissa päiväkodeissa oli silloin tilaa, mutta nykyisin ei enää ole. Tila-asiasta on käyty keskustelua kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa ja olemme jo aikaisemmin ehdottaneet, jotta Viialan päiväkodin viereinen tyhjillään oleva rakennus otettaisiin päiväkodin käyttöön, koska Viialan päiväkotiin on n. 3 vuoden jono. Tällä tilaratkaisulla saataisiin ratkaistua Luonnonmaan kasvava päivähoitopaikkojen tarve ainakin osittain ja samalla saataisiin kaksi piha-aluetta yhdistettyä, jolloin pihasta tulisi lapsiystävällisempi."

 

Yrittäjä Tiia Lehmussolan alustava liiketoimintasuunnitelman osa

Yrittäjä Tiia Lehmussola on yhtiökumppaninsa Heidi Suomisen kanssa jättänyt kaupungille 31.1.2017 alustavan liiketoimintasuunnitelman osan otsikolla Kuin koti -perhetalo Naantalissa. Kuin koti on naantalilaisten ja lähikuntien lasten, vanhempien ja lasten kanssa työskentelevien kohtaamispaikka, joka tarjoaa arkipäivisin avomuotoisia varhaiskasvatuspalveluita sekä iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina kokonaisvaltaisia harraste-, virkistys- ja tapahtumapalveluita.

Lehmussola on esittänyt kaupungille, että entisen ryhmäkodin tilat vuokrattaisiin hänen yritykselleen 1.6.2018 alkaen. Vuokraaja maksaisi tiloista kuukausivuokran. Tämän lisäksi vuokraaja olisi vastuussa kaikista kiinteistön ylläpitokustannuksista, huollosta sekä kiinteistön hoidosta.

Elokuun 2018 alusta lähtien ryhmäkodissa käynnistyisi myös varhaiskasvatuspalveluita tuottava yksikkö, joista kuntalaiset voisivat halutessaan ostaa palvelusetelillä päivähoidon. Palvelusetelillä päivähoitomaksu tulisi olemaan saman suuruinen kuin kunnallisessa päiväkodissa.

 

Kiinteistöpäällikkö Pekka Almin ja elinkeinoasiamies Jorma Rannan lausunnot on tallennettu oheismateriaaleihin. Ne eivät ole julkisia.

 

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Rantala:

Naantalissa on syksyn 2017 aikana lisääntynyt tarve varhaiskasvatuspalveluille. Paineita on lisätä hoitopaikkoja myös Luonnonmaan alueelle. Asiaa pyritään Viialassa ja koko Luonnonmaan alueella ratkaisemaan siirtämällä syksyn 2018 alusta Viialan päiväkodin esikoulutoiminta Kultarannan koulun yhteyteen. Lisäksi esikoulunsa aloittava koko ikäluokka Naantalin alueella on arviolta 40 lasta pienempi kuin nykyinen, jonka muutoksen arvioidaan helpottavan koko varhaiskasvatuksen lasten hoitopaikkasijoittelua.

 

Naantalin varhaiskasvatus pyrkii toimimaan jatkossakin mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tarkoittaa, että kaikki hoitopaikat pyritään koko kaupungin alueella täyttämään. Perheille tämä tarkoittaa, ettei kaupunki aina takaa hoitopaikkaa esimerkiksi omaa kotia lähimmästä yksiköstä.

 

Entisen ryhmäkodin käyttöönotto vaatisi toimiakseen vähintään kahden uuden työntekijän palkkaamista sekä tilan käyttökulujen kattamista varhaiskasvatuksen toimintamäärärahasta. Lisäksi tila vaatii muutostöitä toimiakseen lain vaatimana varhaiskasvatusympäristönä. Tällaisiin taloudellisiin ratkaisuihin ei varhaiskasvatuksen talousarviossa vuodelle 2018 ole varauduttu.

 

Naantalin kaupungissa meneillään oleva palveluverkkouudistus pyrkii ratkaisemaan Luonnonmaan alueen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja oikean asukasmäärään suhteutetun varhaiskasvatuksen hoitopaikkamäärän pidemmällä aikajänteellä.

 

Lehmussolan alustavassa liiketoimintasuunnitelman osassa esitetty varhaiskasvatustoiminta vastaa perusperiaatteiltaan Naantalin kaupungin oman varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Yrittäjä Tiia Lehmussolan tulee toimittaa valmis liiketoimintasuunnitelma sekä muut lain vaatimat yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottamiseen liittyvät dokumentit varhaiskasvatuksen johtajalle asian jatkokäsittelyä varten.

 

VS. SIVISTYSTOIMENJOHTAJA:

 

Koulutuslautakunta päättää

1) ettei se ota Viialan entistä ryhmäkotia (kiinteistötunnus 529-430-1-203) Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön

2) pyytää yrittäjä Tiia Lehmussolaa toimittamaan lain vaatimat yksityisen varhaiskasvatuspalvelun tuottamiseen liittyvät dokumentit sekä ajantasaiset ja riittävät yritystä koskevat tuloslaskelmat Naantalin kaupungille 31.3.2018 mennessä, jotta koulutuslautakunta voi arvioida palvelusetelillä toteuttavan varhaiskasvatustoiminnan toimintaedellykset sekä tarvittaessa laatia lausunnon mahdollisesta palveluntuottamisesta aluehallintoviranomaiselle.

3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tämän päätöksen vastauksena Juha Takasen ym. valtuustoaloitteeseen koskien Viialan dementiayksikön päiväkotikäyttöä.

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA:

 

Vs. sivistystoimenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 "

 

 

Koska koulutuslautakunnan on päätöksessään 13.02.2018 (§9) todennut, ettei Viialan ryhmäkotia ole tarpeen ottaa varhaiskasvatuskäyttöön, ei teknisellä lautakunnalla ole syytä jatkaa asian käsittelyä. Merkityksellistä asiassa on myös se, että palveluverkkoratkaisun yhteydessä Luonnonmaalle ollaan toteuttamassa vuoteen 2023 mennessä perhetalokokonaisuus, johon keskitetään Luonnonmaan varhaiskasvatustilat.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen Juha Takasen ym. valtuustoaloitteeseen koskien Viialan entisen ryhmäkodin ottamiseksi päiväkotikäyttöön.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa