Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.02.2021/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuutettu Jari-Antti Hörkön ym. valtuustoaloite koskien saariston Pienen rengastien kehittämistä

 

Kaupunginvaltuusto 24.08.2020 § 64

604/00.07.01/2020

 

Valtuutettu Jari-Antti Hörkkö luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Jokainen tietää, kuinka tärkeää Pienen rengastien kevyen liikenteen väylän rakentaminen olisi Naantalin, saariston ja matkailun kannalta. Siksi en lähdekään tässä yhteydessä enempää kertaamaan jo useaan otteeseen todettuja seikkoja. Nyt kuitenkin pienen rengastien kehittämissuunnitelma ja MAL-sopimusluonnos tuovat tuon tavoitteen toteuttamisen isoa askelta lähemmäs.

 

MAL-sopimusluonnoksessa mainitaan toimenpiteenä vuosille 2020 - 2023 mm:

 

'Sopimusosapuolet toteuttavat saariston Pienen rengastien kehittämisselvityksessä mainittuja pyöräilyolosuhteiden parantamista koskevia toimenpiteitä sopimuskauden aikana.'

 

Kehittämisselvityksessä on mainittu mm., että pyöräliikenteen rakenteellinen erottelu on tarpeen valtaosalla reitistä. Lisäksi suunnitelmassa on todettu, että väleillä Ylttistentie - Merimaskuntie ja Rymättylä - Kuralantie autoliikenteen vilkkauden, puuttuvien pyöräteiden ja huomattavan kapeiden pientareiden takia liikkuminen pyörällä tai jalan on erityisen haastavaa.

 

Aloite:

 

Naantalin kaupunki huolehtii siitä, että Pienen rengastien kevyen liikenteen väylän rakentaminen aloitetaan tämän MAL-sopimusluonnoksessa mainittuna aikavälinä eli 2020 - 2023. Samalla viimeistään toteutetaan tien valaistus, kuten Martti Jaanto aikaisemmin aloitteessaan on maininnut.

 

KAUPUNGINVALTUUSTO:

 

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

 

Kaupunginhallitus 31.08.2020 § 271

 

KAUPUNGINJOHTAJA:

 

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisille palveluille valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

 

KAUPUNGINHALLITUS:

 

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 10.02.2021 § 18     

169/00.01.02.03/2021      

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 25.1.2021

 

ELY-keskus yhdessä pienen rengastien kuntien kanssa toteuttaa viitoituksen kevyelle liikenteelle pienelle rengastielle. Tekninen lautakunta on hyväksymässään investointien käyttösuunnitelmassa osoittanut tähän 30 000 euron määrärahan vuodelle 2021.

 

Tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Rymättyläntielle Särkänsalmen kohdalle on parhaillaan hallinnollisessa käsittelyssä. Vuoden 2021 aikana laaditaan rakennussuunnitelma väylän toteuttamiseksi. Naantalin kaupungin valtuusto sitoutui vuoden 2021 osallistumaan hankkeen kustannuksiin tasaosuuksin ELY-keskuksen kanssa enintään 1 500 000 eurolla.  Särkänsalmen kevyen liikenteen väylä e sisältyy voimassaolevan ns. MAL-sopimuksen investointikohteisiin ja tavoitteena on toteuttaa hanke vuonna 2022.

 

Rymättyläntien kevyen liikenteen väylä muilta osin ei sisälly muilta osin MAL 2020-2023 -sopimuksessa määriteltyihin investointihankkeisiin.  Rymättyläntien osuudet, Merimaskuntie Ylttistentie ja Kuralantie - Rymättylä, nostetaan esiin seuraavaa sopimuskautta valmisteltaessa.  Tekniset palvelut esitti osuuksia myös voimassa olevaan MAL-sopimukseen, mutta näitä osuuksia ei sopimukseen kirjattu.

 

Rymättyläntien valaistuksesta kaupunginhallitus teki seuraavan pöytäkirjamerkinnän talousarviokäsittelyn yhteydessä:

 

" Rymättyläntien valaistus

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Tero Tavion tekemän esityksen pöytäkirjamerkinnästä ja määrärahan muutoksesta Investointiosaan:

"Rymättyläntien valaistuksen rakentamista kiirehditään suunnitelmakaudella yhteistyössä ELY-keskuksen/ valtion kanssa varaamalla Naantalin kaupungin rahoitusosuuden kattamiseen suunnittelu- ja toteutusmääräraha suunnitelmakaudelle 2022-2024.

 

Rymättyläntien valaistus/Määrärahat/Investointiosa

vuosi 2023: Suunnittelu 15 000 euroa

vuosi 2024: Toteutus 150 000 euroa

Määrärahaesitykset ehdolla, että ELY-keskus lähtee hankkeeseen mukaan."

 

Tekniset palvelut selvittävät ELY-keskuksen kannan hankkeeseen talousarvion 2022 valmistelun alkamiseen mennessä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen Jari-Antti Hörkkö ym. valtuustoaloitteeseen saariston pienen rengastien kehittämisestä.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa