Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.02.2021/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Naantali - Raisio; Naantali, Raisio ja Turku. Tiesuunnitelma

 

Tekninen lautakunta 10.02.2021 § 20     

260/10.03.01.00.00/2021      

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Reima Ojala

 

Väylävirasto julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen ja maastotöiden aloittamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla vähintään 30 päivän ajan siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Kuulutus julkaistaan 12.2.2021 Väyläviraston tietoverkossa osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus on nähtävillä 12.2.2021 - 15.3.2021 välisen ajan. Liitteenä Väyläviraston ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta.

 

LIITE B9, TEKLA 10.2.2021

 

Väylävirasto pyytää Naantalin, Raision ja Turun kaupunkeja sekä Varsinais-Suomen ELY-keskusta julkaisemaan tietoverkossaan (sähköinen ilmoitustaulu) liitteenä olevan ilmoituksen kuuluttamisesta. Ilmoitus tulee julkaista tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan edellä mainittuna kuulutuksen julkaisupäivänä. Ilmoituksen nähtävillä oloa ei tarvitse todentaa Väylävirastolle. Liitteenä ilmoitus ELY:lle ja kaupungeille kuulutuksesta.

 

LIITE B10, TEKLA 10.2.2021

 

Väylävirasto pyytää kaupunkeja ilmoittamaan edustajansa (mielellään 1 hlö/kaupunki) työtä ohjaavaan hankeryhmään ja informoimaan vesi-, viemäröinti- sekä muita laitoksiaan varautumaan resurssein tiesuunnittelun yhteydessä tapahtuvaan omistamiensa johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaussuunnitteluun. Tiesuunnittelun yhteydessä mahdollisesti tehtävien asemakaavamuutosten tulisi olla hyväksyttyjä tiesuunnitelman valmistuessa, jotta tiesuunnitelma voidaan viivytyksettä hyväksyä. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan tiesuunnitelma valmistuu loppukesästä 2023.

 

Naantalin kaupunki on huomioinut tiesuunnittelun aloittamisen kaavoitusohjelmassa ja on valmistautunut laatimaan tarvittavat asemakaavamuutokset rinnan tiesuunnitelman laatimisen kanssa. Naantalin kaupunki informoi Naantalin kaupungin vesihuoltolaitosta sekä sähkö-, tele- ja kaukolämpöyhtiöitä tiesuunnittelun käynnistymisestä sekä pyytää heitä varautumaan omistamiensa johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaussuunnitteluun.

 

Naantalin kaupunki julkaisee Väyläviraston kuulutuksen tietoverkossaan 12.2.2021.

 

Kaupunginjohtaja nimeää yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirven kaupungin edustajaksi tiesuunnittelua ohjaavaan hankeryhmään.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee ilmoituksen tiedokseen.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa