Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma

 

Tekninen lautakunta 19.01.2021 § 3     

15/02.02.00/2021      

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 11.1.2021

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 § 89 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

 

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Sitovuustaso on luonteeltaan tekninen eikä positiivinen poikkeama anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

 

Teknisen lautakunnan talousarvio on pääosin hyväksytty toimielimen esityksen mukaisena. Talousarviokäsittelyn aikana alennettiin koululaisten välipalahintoja, mikä näkyy ateriapalvelujen tulojen pienentymisenä. Liitteenä on ateria- ja siivouspalveluiden päivitetty maksuluettelo.

 

LIITE A1, TEKLA 19.1.2020

 

Lisäksi joidenkin sisäisten erien osalta luvut ovat täsmentyneet talousarvion valmistelun yhteydessä.

 

Liitteenä on ehdotus teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.

 

LIITE A2, TEKLA 19.1.2020

 

OHEISMATERIAALI: Vuoden 2021 talousarvio teknisen lautakunnan osalta.

 

Ratkaisuvalta Hallintosääntö § 74

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman ja ateria- ja siivouspalveluiden päivitetyn maksuluettelon sekä nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden vastuuhenkilöt.

 

Kokouskäsittely Tekninen korjaus liitteeseen Paikkatiedon vastuuhenkilö Tekninen johtaja.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa