Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 149


 

Valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloite Merimaskun kirkonkylän rannan pysäköinti- ja tapahtuma-alueesta

 

Kaupunginvaltuusto 01.02.2021       

     

 

 

Valtuutettu Anne Pentti luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

 

"Merimaskun kirkonkylän ranta-aluetta on viime vuoden aikana siivottu ja puustoa pensaikkoa onnistuneesti harvennettu. Kiitos siitä vapaaehtoisille merimaskulaisille ja Naantalin kaupungin viheryksikölle.

 

Lisäksi kaupungin voimin on hienosti kunnostettu alueen pieni rantaraitti, jossa voi maisemien ihailun lisäksi levähtää penkille retkipöydän ääreen vaikkapa syömään eväitä. Lukuisten alueella viihtyvien harrastajakalastajien käyttöön kaupunki on asennuttanut rantaraitin varteen myös tukevan kalastuslaiturin.

 

Idyllinen kirkonkylän ranta-alue on kuitenkin ahdas ja alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Entisen kaupan paikka, nykyinen avoin tontti, jolla voisi luontevasti pysäköidä tai järjestää tapahtumia, on yksityisen omistajan aloitteesta laitettu pysäköintikieltoalueeksi. Omistaja on halunnut rauhoittaa tonttinsa autoilta, sakkojen uhalla.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki neuvottelee tontin nykyisen omistajan kanssa sopimuksen, jolla kaupunki vuokraa entisen kaupan tontin kohtuullisella summalla pysäköintialueeksi sekä tapahtumien järjestämisalueeksi ja tasoittaa sekä kunnostaa sen kyseiseen toimintaan sopivaksi."

  

Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

 

 

Kaupunginhallitus 08.02.2021 § 43    

     

 

 

 

Esittelijä Vs. Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen  teknisille palveluille valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvalmistelijaksi nimetään yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

 

Päätös Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 149      

233/00.01.02.03/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 3.12.2021:

 

Merimaskun kirkonkylän ranta-alueella on yleinen alue tai yleisen alueen omainen alue vähentynyt viime vuosina kaupungin myytyä kunnantalon siihen liittyvineen alueineen sekä lossituvan. Lisäksi aikaisemmin rannassa toiminut kauppa on lopettanut toimintansa ja rakennukset purettu.

 

Kaupungin omistuksessa ja hallinnassa Merimaskun kirkonkylän ranta-alueella on vain Paltteentien, Kirkonsalmentien ja Kirkkomäenkujan katualueet sekä Rantapolku jatkeineen. Oheismateriaalina kartta, jossa on merkitty oranssilla kaupungin omistamat alueet

 

Oheismateriaali: kartta

 

Tapahtumien järjestäminen on edellyttänyt jo aikaisemminkin yksityisten maa-alueiden liittämistä tapahtuma-alueeksi, johon pääsääntöisesti maanomistajat ovat suhtautuneet myönteisesti. Kaupungilta on lupaa haettu vuosittain yhden tapahtuman järjestämiseen alueelle, joten ei vaikuta perustellulta hankkia erityistä aluetta tapahtumia varten kaupungin toimesta.

 

Pysäköintipaikkojen lisäämiseksi on keskusteltu mahdollisuudesta vuokrata lisäaluetta Paltteentiehen liittyvästä LV-2 alueesta, joka on nykyinen puistomainen nurmipintainen alue viereisen taloyhtiön omistuksessa. Alueen kiinnostavuutta vähentää se, että osa nykyistä puistomaista nurmialuetta jouduttaisiin rakentamaan pysäköintipaikoiksi, jotka määrällisesti lisäisivät alueen pysäköintipaikkoja vain  5-8 kappaleella.

 

Entisen kaupan alueen kiinteistön omistajan kanssa on myös keskusteltu syksyllä 2021 mahdollisuudesta poistaa nykyiset pysäköintirajoitukset hiekkapintaiselta alueelta ja antaa alue kaupungille vuokralle yleiseen pysäköintiin. Kiinteistön omistaja on antanut jo aikaisemmin mahdollisuuden tehdä esityksiä alueen pysäköintikäyttöön ottamisesta myös rannan toimijoille, mutta ei kertomansa mukaan ole saanut asiasta yhtään konkreettista esitystä.

 

Asemakaavan mukaiselle AL-1 tontille (entinen kaupan tontti) on myönnetty poikkeaminen asemakaavasta 30.10.2017, joka on kahden vuoden voimassaolon jälkeen rauennut. Poikkeaminen käsitteli mm. liikerakennusvelvoitteen (30%) muuttamista mahdollisuudeksi, kerroslukua ja rantasaunan rakentamista.

 

Tontin AL-1 omistaja on keskustelussa todennut ensisijaiseksi tavoitteekseen rakentaa kiinteistö ja hakea uudelleen poikkeamista asemakaavamääräyksistä tontilla. Tontin vuokraaminen lyhytaikaisesti kaupungille saattaisi tulla kysymykseen vuokrausehtojen ollessa hyväksyttävät.

 

Kaupungin tulee omalla toiminnallaan  edistää asemakaavan toteuttamista. Tähän tavoitteeseen nähden on ristiriitaista pyrkiä muuttamaan asemakaavassa rakennusoikeutta noin 500 krs-m2 sisältävä alue pysäköintikäyttöön. Pysäköintikäyttöä voi kuitenkin perustella sillä, että alueella on kesäkaudella tarvetta lisätä pysäköintipaikkoja ja nykyinen tyhjä hiekkakenttä ei paranna taajamakuvaa. Mikäli alue haluttaisiin saada pysyvästi pysäköintikäyttöön, tulisi käynnistää asemakaavanmuutos ja hankkia tarvittavat alueet kaupungin omistukseen.

 

Alueen kaduilla ei ole pysäköintirajoituksia, joten alueen kaduille voi pysäköidä, kunhan pysäköinti ei vaaranna turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä.

 

Yhdyskuntatekniikka jatkaa neuvotteluja LV-2 alueen omistajan kanssa Paltteentien viereisen nurmipintaisen alueen osittaisesta vuokraamisesta pysäköintikäyttöön, joka toteutuessaan voisi olla myös pitkäaikainen ratkaisu kesäkauden pysäköintijärjestelyiden parantamisessa. Kevään 2022 aikana selvitetään myös kiinteistön AL-1 omistajan kanssa mahdollisuudet käyttää entistä kaupan aluetta pysäköintialueena väliaikaisena ratkaisuna.

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloitteeseen Merimaskun kirkonkylän rannan pysäköinti- ja tapahtuma-alueesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.