Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 119


 

Yhdyskuntatekniikan investointien määrärahamuutoksia

 

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 119      

15/02.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 19.10.2021

 

Ohessa on määrärahamuutosesityksiä Teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan seuraaviin investointeihin: Luonnonmaan perhetalon asema-alue, Keskustakorttelit, Muurila-Hellemaa, Kuparivuoren asemakaava, Haavuoren kunnallistekniikka ja Navirenvarsi sekä katuvalaistus. Em. hankkeiden määrärahamuutosten kokonaissumma vähentää vuoden 2021 investointimäärärahoja 228 000 eurolla.

 

Luonnonmaan perhetatalon asemakaava-alue

 

Luonnonmaan perhetalon asemakaavan kunnallistekniikan rakennustyöt sijoittuvat vuosille 2020 ja 2021.  Vuodelle 2021 on on hankkeelle varattu 2 3000 000 euron määräraha. Kustannusten jakautumista eri talousarviovuosille on haastava arvioida. Vuonna 2020 kustannukset ylittyivät ja vuonna 2021 määrärahasta on jäämättä käyttämättä 450 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

 

-          Katualueet     - 50 000 €

-          Puistot ja leikkialueet   - 100 000 €

-          Vesi ja jätevesi, käyttövesi - 150 000 €

-          Vesi ja jätevesi, jätevesi  - 150 000 €

Yhteensä  - 450 000 €

 

Keskustakorttelit

 

Vuonna 2020 keskustakortteleiden Tuulensuunkadun rakennustöissä jäi saneeraamatta Tuulensuunkatu osuudella Market-alueen kiertoliittymä - suojatie Asemakujan kohdalla ja vastaavasti määrärahaa käyttämättä noin 100 000 euroa.  Vuodelle 2021 on hankkeelle varattu talousarviossa 100 000 euron määräraha. Asemapäällikönpuiston rakennustöitä ei ole päästy käynnistämään viereisen kerrostalohankkeen rakennustyömaan vuoksi. Puistosuunnitelmaa päivitetään huomioiden kaupungin ja Muumimaailman sopima muumiteeman sijoittaminen kaupungin keskeisiin leikkipuistoihin. Tuulensuunkadun parantaminen on edellyttänyt käytännössä koko kadun pintarakenteen ja valaistuksen uusimista em. osuudella, josta aiheutuu 60 000 euron lisämäärärahatarve vuodelle 2021.

 

-        Katualueet  + 60 000

 

Muurila-Hellemaa

 

Alueen asemakaavan laatiminen ei ole edennyt niin pitkälle, jotta kunnallistekniikan yleissuunnittelu voitaisiin käynnistää. Vuodelle 2021 varattu 40 000 euron määräraha jää käyttämättä.

 

-          Katualueet     - 20 000 €

-          Vesi ja jätevesi, käyttövesi      -7 500 €

-          Vesi ja jätevesi, jätevesi       - 7 500 €

-          Hulevesi, Hulevesiverkosto     - 5 000 €

Yhteensä    - 40 000 €

 

Kuparivuoren asemakaava-alue

 

Kuparivuoren tiellä uusittiin vesijohto ja rakennettiin hulevesiviemäri sekä kevyen liikenteen väylä Uolevi Raaden kadun ja kuparivuoren koulun välille. Hankkeelle on talousarviossa varattu 115 000 euron määräraha. Nykyisten tonttiliittymien korkeuksien sovittamiseksi nykyiseen uusittuun rakenteeseen, jouduttiin Kuparivuorentietä päällystämään merkittävästi arvioitua laajemmin. Samassa yhteydessä päällystettiin uudelleen myös Kuparivuorentien ja Uolevi Raaden kadun risteysalue. Hankkeen määräraha on ylittymässä 35 000 eurolla em. syistä johtuen.

 

-        Katualueet  + 35 000 €

 

Haavuoren kunnallistekniikka (ent. Nurmitie - Heinätie)

 

Haavuoren kunnallistekniikan rakentaminen ajoittui vuosille 2020 ja 2021. Vuonna 2020 hankkeesta jäi määrärahaa käyttämättä noin 173 000 euroa. Vuonna 2021 hankkeelle varattu 340 000 euron kustannukset ylittyivät noin 70 000 eurolla.

 

-          Vesi ja jätevesi, käyttövesi + 25 000 €

-          vesi ja jätevesi, jätevesi  + 40 000 €

-          Hulevesi, hulevesiverkosto  +  5 000 €

Yhteensä + 70 000 €

 

 

Navirenvarsi

 

Navirenvarren vesihuoltolinjan saneerauksen oli varattu 175 000 euronmääräraha. Kustannukset ylittyivät noin 45 000 eurolla ennakoimattoman louhinnan, Haijaistentien osittaisen päällystämisen ja olevien kaapeleiden aiheuttamin työn vaikeutumisen vuoksi.

 

-          Katualueet   + 15 000 €

-          Vesi- ja jätevesi, käyttövesi + 15 000 €

-          Hulevesi, hulevesiverkosto + 15 000 €

Yhteensä + 45 000 €

 

Katuvalaistus

 

Merimaskun Alueen katuvalaistuksen saneeraus toteutettiin osana Carunan yhteishanketta vuosien 2020 ja 2021 aikana. Vuonna 2020 hankkeesta muodostui noin 102 000 euron kustannukset ja määrärahaa jäi tuolloin käyttämättä noin 48 000 euroa. Vuodelle 2021 oli talousarviossa varattu katuvalaistukselle 20 000 euroa, joka hankkeen jatkuessa vielä tänä vuonna syksyyn asti ylittyi noin 52 000 eurolla.

 

-        Katuvalaistus  + 52 000 €

 

Muutosten yhteenveto

Yhdyskuntatekniikka

 

Luonnonmaan perhetalon asemakaa-alue

-450 000 €

Keskustakorttelit

60 000 €

Muurila-Hellemaa

-40 000 €

Kuparivuoren asemakaava-alue

35 000 €

Haavuoren kunnallistekniikka (ent. Nurmitie - Heinätie)

70 000 €

Navirenvarsi

45 000 €

Katuvalaistus

52 000 €

Muutokset yhteensä

-228 000 €

 

 

Oheismateriaali: Investointien määrärahamuutokset

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää selostusosan mukaisia teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan investointien talousarviomuutoksia kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Kokonaisuutena määrärahamuutosten vaikutus on 228 000 euroa investointimenoja vähentävä.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.