Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 117 

Paikkatietojärjestelmän hankinta

 

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 117      

1593/02.08.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Reima Ojala 26.10.2021

 

Naantalin kaupungin paikkatietojärjestelmä on pääosin 2000-luvun alkupuolelta ja se koostuu usean eri toimittajan osista. Järjestelmää on vuosien aikana päivitetty ja täydennetty. Järjestelmä ei vastaa enää tämän päivän tarpeita ja sen ajan tasalla pitäminen on koko ajan työläämpää. Järjestelmä on muuttunut eri toimittajien osatoimitusten yhteensopimattomuuden vuoksi hyvin epästabiiliksi ja huonosti toimivaksi, mikä haittaa erityisesti maankäytön, kaavoituksen, yhdyskuntatekniikan, vesihuollon ja rakennusvalvonnan jokapäiväistä työntekoa sekä hidastaa ja hankaloittaa asiakaspalvelua.

 

Liite A1: TEKLA 27.10.2021

 

Naantalin kaupunki lähti mukaan kuntien omistaman Kuntien Tiera Oy:n järjestämään paikkatietojärjestelmän kehitysprojektiin syksyllä 2019 sekä kilpailua valmistelavaan projektiin keväällä 2020. Kilpailua valmistelevassa projektissa kartoitettiin yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa paikkatietojärjestelmien nykytilat, tunnistettiin kehittämiskohteita, luotiin yhteiset kuvaukset maankäytön keskeisistä prosesseista ja tietojärjestelmän roolista, tunnistettiin sidosryhmät sekä tehtiin markkinakartoitus.

 

Liite A2: TEKLA 27.10.2021

 

Paikkatietojärjestelmän kilpailutus käynnistyi viiden edelläkävijäkunnan kanssa syksyllä 2020. Hankkeessa mukana ovat olleet Järvenpää, Kempele, Mäntsälä, Naantali ja Nokia. Ensimmäiseen vaiheeseen osallistui myös Kerava. Tavoitteena oli kilpailuttaa Tieran omistaja-asiakkaiden käyttöön modulaarinen koko maankäytön suunnittelun kattava SaaS-pohjainen (Software as a Service) kokonaisjärjestelmä. Tavoitteena oli myös yhdistää useita kunnan keskeisiä maankäytön toiminnallisia kokonaisuuksia sekä niiden tiedonhallinta yhden kokonaisjärjestelmän alle. Syksyn aikana tehtiin alustavat vaatimusmäärittelyt tunnistetuista prosesseista kohti tavoitetilaa. Järjestelmälle määriteltiin yli 800 toiminnallista ja ei-toiminnallista vaatimusta. Kunnista määrittelytyöhön osallistui yli 30 asiantuntijaa eri rooleissa. Hankintamuotona oli neuvottelumenettely, joka toteutettiin Tieran vetämänä. Alustava tarjouspyyntö julkaistiin marraskuussa 2020. Hakemusten perusteella valittiin kolme toimittajaa neuvotteluihin. Neuvottelukierrokset toimittajien kanssa käytiin tammi-helmikuussa 2021. Lopullinen tarjouspyyntö lähetettiin maaliskuussa 2021. Lopullisen tarjouksen perusteella Esri Finland valittiin toimittajaksi. Tiera teki hankintapäätöksen 26.4.2021. Esri ja Tiera täsmensivät hankintasopimuksen yksityiskohtia ja sopimus allekirjoitettiin 16.6.2021.

 

Tietojärjestelmäkokonaisuus kattaa mm. tiedonhallinnan, rajapinnat, maankäytön suunnittelun työkalut sekä siihen keskeisesti liittyvät muut prosessit sekä toiminnanohjauksen. Hankinta sisältää konfiguroitavat modulaariset pääosin valmisohjelmistot, joiden käyttöönotto tapahtuu palveluna. Modulaarinen kokonaisuus mahdollistaa vaiheittaisen käyttöönoton tarpeiden mukaan. Hankinta koostuu toiminnallisista kokonaisuuksista: ydintoiminnoista, perustoiminnoista ja lisätoiminnoista. Ratkaisu perustuu Esrin ArcGIS tuotteisiin, jotka eivät sisältyneet kilpailutukseen. Asiakas voi käyttää olemassa olevaa kuntalisenssiä tai hankkia kokonaisuuden Tieran kautta.

 

Ydinkokoonpano:

 • Tietovaraston hallinta ja ylläpito ("kaupunkimalli")
  • Sisältää RH-tietojen ja rakentamisen lupien tiedonhallinnan sekä osoite- ja nimistötiedon hallinnan
 • Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
 • Toiminnanohjaus prosesseihin

 

Perustoiminnot:

 • Ajantasakaavojen ylläpito
 • Kiinteistönmuodostus ja tonttijakojen hallinta
 • Kaavavarantojen ja maaomaisuuden ylläpito ja raportointi
 • Infraomaisuuden hallinta

 

Lisäominaisuudet:

 • Maanvuokralaskutus
 • Palautepalvelu
 • Väestö-osa
 • Projektien yhteistyöportaali
 • Tonttien myyntipalvelu
 • Mittalaitteiden online-tiedonvälitys
 • Kantatilan tarkastelun toiminnallisuus

 

Hinta koostuu seuraavista osista:

1. Nimetyt käyttäjät

2. Toiminnallisuus / moduulikohtainen SaaS-perusmaksu toimittajan pilvestä

 • Perustuu kunnan asukaslukuun

3. Käyttöönottoprojekti sisältäen koulutukset

4. Datakonversiot, valittujen aineistoryhmien osalta

5. Valitut integraatiot

 • Tarvittavat Esri ArcGIS lisenssit huomioitava
 • ArcGIS Enterprise asiakkaan omassa ympäristössä tai Esrin ylläpitämänä

 

Naantalin kaupungilla hankinta-asiaa on valmistellut paikkatietoryhmä, joka on osallistunut paikkatietojärjestelmän kehitysprojektiin, vaatimusten määrittelyyn sekä neuvotteluihin toimittajien kanssa. Paikkatietoryhmään on osallistunut henkilöitä teknisten palveluiden maankäytöstä, kaavoituksesta, yhdyskuntatekniikasta sekä kaupungin IT-palveluista.

 

Naantalin kaupunki on neuvotellut Tieran kanssa hankinnan tarkemmasta sisällöstä. Tiera on toimittanut uusimman tarjousyhteenvedon 22.10.2021. Tarjousyhteenvedossa esitetään hinnat:

 • käyttäjäkustannukset (€/vuosi)
 • moduulikustannukset (€/vuosi)
 • moduulien käyttöönottokustannukset (€)
 • aineistokonversiot (hinta-arvio €, sisältyvä työmäärä htp)

 

Oheismateriaali: Tarjous maankäytön kokonaisratkaisusta

 

Hankinta sisältää:

 Ydinkokoonpano:

 • Tietovaraston hallinta ja ylläpito ("kaupunkimalli")
 • Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
 • Toiminnanohjaus prosesseihin

 

Perustoiminnot:

 • Ajantasakaavojen ylläpito
 • Kiinteistönmuodostus ja tonttijakojen hallinta
 • Kaavavarantojen ja maaomaisuuden ylläpito ja raportointi
 • Infraomaisuuden hallinta

 

Lisäominaisuudet:

 • Maanvuokralaskutus
 • Palautepalvelu (vuoden 2023 alusta lukien)
 • Väestö-osa

 

Tässä vaiheessa Naantalin kaupunki hanki seuraavia lisäominaisuuksia:

 • Projektien yhteistyöportaali
 • Tonttien myyntipalvelu
 • Mittalaitteiden online-tiedonvälitys
 • Kantatilan tarkastelun toiminnallisuus

Järjestelmän modulaarisuus mahdollistaa lisäosien hankinnan myöhemmin, jos niin halutaan.

 

Lisäksi tarvitaan Esri ArcGIS-kuntalisenssi, ArcGIS Enterprise toimintaympäristö, datakonversiot, käyttöönotot, koulutukset sekä integraatiot Naantalin kaupungin taloushallintajärjestelmä ProEconomicaan, tiedonhallintajärjestelmään Dynasty10 sekä rakennusvalvonnan käytössä olevaan Lupapiste-järjestelmään. Kaikki edellä mainitut hankitaan Tieralta tässä samassa yhteydessä integraatioita lukuun ottamatta. Integraatiot toteutetaan Tieran integraatioalustan kautta. Integraatioalustan käyttöönotosta ja integraatioista Tiera antaa erillisen tarjouksen.

 

Kilpailutussopimukseen sisällytettiin edelläkävijäpalautukset, jotka voivat olla maksimissaan 80% kilpailutukseen käytetystä investoinnista. Uudet asiakkaat maksavat palvelun käyttöönotosta käyttöönottomaksua, jolla edelläkävijäasiakas saa takautuvasti sovittavan osan investoinnista takaisin palvelun käytön laajentuessa. Palautukset maksetaan kunkin kalenterivuoden osalta yhtenä eränä seuraavan vuoden helmikuun loppuun.

 

Vuoden 2021 talousarviossa on esitetty Kaupunkistrategia 2022:n Kärkihanke 1:n (Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantalin kaupunki) toimenpidekohdassa Palvelujen sähköistäminen, että uuden paikkatietojärjestelmän hankinta tehdään 30.9.2021 mennessä.

 

Vuoden 2021 talousarviossa paikkatietojärjestelmän hankintaan on osoitettu 200 000 euroa investointimäärärahaa vuodelle 2021. Vuoden 2022 talousarvioon esitetään paikkatietojärjestelmän hankintaan 100 000 euroa. Määrärahoilla voidaan maksaa integraatio ja datakonversioiden kustannukset. Koska hankintapäätöksen tekeminen on siirtynyt, määrärahat on syytä jaksottaa uudelleen. Uudelleen jaksottaminen tehdään vuoden 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen Naantalin uuden paikkatietojärjestelmän toimittamisesta.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.