Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 127 

Yksityistieavustukset 2021

 

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 127      

889/02.05.01.02/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 18.10.2021

 

Yksityistieavustukset ovat olleet haettavissa 31.8.2021 mennessä. Avustuksen perusteena on vuonna 2020 toteutuneet kunnossapitokustannukset.

 

Avustus jakaantuu:

 

  • peruskunnossapitoavustukseen
  • lisäkunnossapitoavustukseen
  • ylimääräiseen kunnossapitoavustukseen

 

Esityslistan liitteenä oli teknisen lautakunnan 15.5.2019 tarkistetut yksityistieavustusten jakoperusteet.

 

Avustuksen jakoperusteissa muutettiin vuonna 2020 tilinpäätöksen käsittelymenettelyä ja edellytettiin että tiekunta on toimittanut yhteystietonsa Maanmittaushallitukselle. Lisäksi määriteltiin, että avustuksen suuruus voi olla enintään 30%:ia hyväksytyistä vuosittaisista kunnossapitokuluista. Ylimääräisen kunnossapitoavustuksen osalta määriteltiin, että hakemukseen tulee liittää suunnitelma, jonka pohjalta perusparannus on tehty sekä toteutuneet rakennuskustannukset eriteltynä. Lisäksi erikseen todettiin, että mm. sorastukset, ojien aukaisut ja kohtaamispaikkojen rakentaminen ym. tien ylläpitotyöt eivät ole Ylimääräisen kunnossapitoavustukseen oikeuttavia töitä.

 

Yksityistieavustuksiin on kuluvalle vuodelle varattu 140 000 euroa. Anomuksia tuli yhteensä 112 tiehoitokunnalta määräaikaan mennessä. Avustusta ehdotetaan myönnettävän kaikille 112 hakemuksen jättäneelle tiekunnalle.

 

Alla avustusta hakeneiden tiekuntien määrä ja hyväksyt peruskunnossapitokulut vuosina 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020

 

 

tiekunnat

hyväksytyt
peruskunnossapitokulut

vuonna 2015

106

362 319 €

vuonna 2016

106

381 677 €

vuonna 2017

109

440 819 €

vuonna 2018

114

418 410 €

vuonna 2019

115

491 847 €

vuonna 2020

112

466 896 €

 

 

Avustusta hakeneiden yksityisteiden pituus on yhteensä 223,4 km.

Lisäkunnossapitoavustusta haki yhdeksän tiekuntaa ja ylimääräistä kunnossapitoavustusta seitsemän tiekuntaa.

 

Peruskunnossapitoavustusta ehdotetaan jaettavaksi 29,2 %:ia vuotuisista hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista eli 136 334 euroa 112 tiekunnalle.

 

Lisäkunnossapitoavustusta ehdotetaan myönnettäväksi 11 tiekunnalle, joiden tietä käyttää säännöllinen aikataulutettu Fölin reittiliikenne. Fölin käyttämät reitit on tarkistettu Turun seudun karttapalvelussa esitetyistä Naantalin sisäisen Fölin joukkoliikenteen reittikartasta. Kutsuperusteinen liikenne ei oikeuta lisäkunnossapitoavustukseen. Lisäkunnossapitoavustuksen suuruus on 10%: ia hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Lisäkunnossapitoavustusta ehdotetaan myönnettävän 3 680 euroa.

 

Ylimääräistä kunnossapitoavustusta voidaan myöntää toteutetun merkittävän perusparannuksen rakennuskustannuksiin erillisen hakemuksen pohjalta, joka sisältää suunnitelman ja rakennuskustannukset eriteltynä. Avustusta haki seitsemän tiekuntaa, mutta hakemukset eivät täyttäneet avustusehdoissa määriteltyjä vaatimuksia erityisesti suunnitelman puuttumisen vuoksi. Ylimääristä kunnossapitoavustusta ei ehdoteta myönnettävän.

 

Liite A20, TEKLA 27.10.2021

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää jakaa oheisen liitteen mukaan yksityistieavustuksia peruskunnossapitoavustuksena 112 tiehoitokunnalle yhteensä 136 334 euroa ja lisäkunnossapitoavustusta säännöllisestä aikataulun mukaisesta joukkoliikenteestä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin 11 tiekunnalle 3 680 euroa eli yhteensä 140 014 euroa.

Ylimääräistä kunnossapitoavustusta ei myönnetä, koska avustusehdot eivät täyttyneet avustusta hakeneilla mm. parannustoimenpiteen, suunnitelman ja kustannuserittelyn osalta.

Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta, lukuun ottamatta valituksen alaisia tiekuntia

 

 

Kokouskäsittely Puheenjohtaja Martti Jaanto, Kaisa Suovanen ja Kaija Saarni poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena on intressijäävi. Puheenjohtanana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Heikki Lindgren.

 

Päätös Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.