Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2021/Pykälä 124 

Höyryputken sijoitussopimuksen jatkaminen Fortum Power and Heat Oy:n kanssa Satama-Tupavuoressa

 

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 124      

1500/10.03.00.09/2021    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöinsinööri Matti Kotiniemi 4.10.2021

 

Naantalin kaupunki ja Fortum Power and Heat Oy (Ent. Imatran Voima Oy) ovat 7.9.1981 solmineet sijoitussopimuksen höyryputken sijoittamisesta Satama-Tupavuoren kaupunginosaan. Tätä sopimusta on jatkettu 11.8.1999, mutta sopimus on umpeutunut 11.9.2021.

 

Fortum Power and Heat Oy:n omistama höyryputki on kuitenkin edelleen tarpeellinen Finnfeeds Oy:n toiminnalle Naantalissa, joten Tekniset Palvelut onkin neuvotellut Fortum Power and Heat Oy:n kanssa lyhytaikaisesta sijoitussopimuksen jatkosta. Höyryputken käytöstä tulevaisuudessa ei ole tässä vaiheessa varmuutta, joten lyhytaikainen jatko on tässä vaiheessa parempi ratkaisu. Neuvotteluja on käyty myös ExxonMobil Finland Oy:n kanssa, koska höyryputki kulkee osittain heidän omistamallaan tontilla.

 

Höyryputki sijoittuu Naantalin kaupungin Satama-Tupavuoren kaupunginosan yleisille alueille 529-6-9906-1001, 529-6-9901-1003 ja 529-6-9901-1001, sekä ExxonMobil Finland Oy:n omistamalle tontille 529-6-15-1. Käyttö- ja sijoitusoikeuden alueellinen rajaus on esitetty 7.9.1981 tehdyn sopimuksen liitekartassa.

 

Tämänhetkisillä tiedoilla höyryputki on tarpeen vuoden 2023 alkuun saakka. Ottaen huomioon höyryputken purkamiseen kuluvan ajan, Tekniset palvelut katsoo, että sijoitussopimusta tulisi jatkaa 31.7.2023 asti. Sijoitussopimuksen jatkolla muutetaan sopimuksen päättymisaikaa, annetaan oikeus kevyiden rakennelmien sijoittamiseen sopimusalueelle höyryputken purkamista silmälläpitäen sekä tarkennetaan sopimusaluetta kiinteistötunnusten osalta. Muutoin noudatetaan vanhoja sopimusehtoja.

 

Liite A4, TEKLA 27.10.2021

 

Fortum Power and Heat Oy on vuonna 1981 saanut sijoitusoikeuden korvauksetta. Vuonna 1999 sopimusta jatkettaessa Fortum Power and Heat Oy luovutti korvauksena kaupungille asemakaavan mukaisia katualueita. Tekniset palvelut katsoo, että tästä lyhytaikaisesta jatkamisesta ei ole perusteltua periä korvausta. Höyryputki on yritysvaikutukseltaan välttämätön höyryä käyttäville yrityksille, eikä lyhytaikainen jatko muodosta maankäytöllistä haittaa.

 

Oheismateriaali: alkuperäinen sijoitussopimus ja jatkosopimus

 

Asiassa on myös huomioitava ExxonMobil Finland Oy:n rooli. Höyryputki kulkee heidän omistamansa tontin läpi. Naantalin kaupungin myydessä vuonna 2010 heille tonttiin liittyvän määräalan otettiin kauppakirjaan seuraava ehto:

...Kaupunki ilmoittaa, että sillä ei ole muita höyryputkea koskevia sopimuksia kuin 7.9.1981 solmittu höyryputkea koskeva sopimus, jota on täydennetty 11.8.1999, ja että se ei tule tekemään muita höyryputkeen liittyviä, ostajan omistamaan alueeseen tai sillä sijaitsevaan höyryputken osaan vaikuttavia sopimuksia ilman ostajan kirjallista hyväksyntää.

  

Fortum Power and Heat Oy ja ExxonMobil Finland Oy ovat tehneet kahdenkeskisen sopimuksen höyryputken sijoittamisen jatkamisesta 31.7.2023 asti. Sopimus on lähetetty Teknisille palveluille nähtäväksi, eikä sopimuksesta ole huomauttamista.

 

Oheismateriaali: Fortum Power and Heat Oy:n ja Exxonmovil Finland Oy:n välinen sopimus


 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Naantalin kaupunki jatkaa höyryputken sijoitusopimusta Fortum Power and Heat Oy:n kanssa 11.9.2021 alkaen 31.7.2023 asti.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.