Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 109


 

Vanhankaupungin ranta-alueen parantaminen ja kirkon pysäköintialue, urakoitsijan valinta

 

Tekninen lautakunta 29.09.2021 § 109      

1449/02.08.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 21.9.2021:

 

Hanke

Rakennuskohteena on kaksi lähekkäin olevaa erillistä hanketta, joiden etäisyys toisistaan on noin 150 metriä. Rakennuskohteena on vanhakaupungin ranta-alueen parantaminen Nunnakadulla sekä Kaivohuoneen ja Tuulensuojan välisellä aukiolla sekä kirkon pysäköintialue. Urakassa rakennetaan mm. hulevesiviemäröintiä, uutta valaistusta, graniittikiveystä, graniittimuuria ja pitkä istuinpenkki Kaivohuoneen ja Tuulensuojan väliin. Urakassa rakennetaan kirkon pysäköintialueelle mm. hulevesiviemäröintiä, uutta valaistusta, graniittireunakiveä ja asfaltointia pysäköintiruutuineen.

 

Työ on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2021, niin että työt valmistuvat kirkon pysäköintialueen osalta 2021 ja Vanhankaupungin rannan osalta toukokuussa 2022.

 

Hankkeen rahoitus

Vuoden 2021 talousarviossa on investointien kohdassa Vanhankaupungin ranta, vuodelle 2021 varattu määräraha 160 000 euroa. Kohdassa peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen ja tarkennettuna teknisen lautakunnan hyväksymässä käyttösuunnitelmassa Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus, Noviisinkatu-Abbedissankatu, vuodelle 2021 varattu määräraha 90 000. Yhteensä näille kahdelle hankkeelle on varattu vuodelle 2021 määrärahaa 250 000 euroa. Taloussuunnitelmassa 2022-2024 on vanhan kaupungin rantaan varattu 200 000 euroa vuodelle 2022.  Tekniselle lautakunnalle 29.9.2021 esiteltävässä vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on esitetty vanha kaupungin rantaan 300 000 euroa.

 

 

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia vanhakaupungin rannan ja kirkon pysäköintialueen parantamisesta 30.8.2021 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään 17.9.2021 klo 16.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

OHEISMATERIAALI: Tarjouspyyntökirje

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 20.9.2021 klo 8.00 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 2 kpl tarjoajaa.

 

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät kaikkien tarjoajien osalta.

 

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa käytiin läpi urakkahinnat. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja.

 

OHEISMATERIAALI: Tarjousten avauspöytäkirja

 

OHEISMATERIAALI: Tarjousten vertailutaulukko ja kelpoisuudet

 

Halvimman tarjouksen 418.800,00 € (alv 0 %) jätti Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 21.9.2021.  Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

 

OHEISMATERIAALI: Neuvottelumuistio

 

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan 510 300 euroa jakaantuen seuraavasti:

 

Urakkahinta

 

418 800,00

Lisätyövaraus

n.

26 000,00

sähkö ja valaistus (N:li Energia)

n.

54 500,00

Vesihuollon tarvikkeet ja työt

n.

4 000,00

Vihertyöt

n.

5 000,00

Työnaikainen suunnittelu, valvonta ja mittaukset

n.

2 000,00

Yhteensä

n.

510 300,00

 

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu määrärahaa urakkakilpailuissa olleelle hankkeelle yllä kerrotusti yhteensä 250 000 euroa. Urakkaneuvottelun perusteella urakoitsijan sekä Naantalin Energian laskutuksesta kohdistuisi noin puolet eli noin 230 000 euroa vuodelle 2021, johon talousarviossavuodelle 2021 varatut määrärahat riittävät. Urakkasopimuksen ja urakan käynnistäminen suunnitellussa aikataulussa edellyttää kuitenkin 300 000 euron määrärahan käyttöoikeutta vuodelle 2022 jo tässä vaiheessa, joka on 100 000 euroa voimassa olevaa taloussuunnitelmaa enemmän.

 

Yritysvaikutusten arviointi:

Hanke tarjoaa toteutusvaiheessa rakennusalan työtehtäviä.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita Vanhankaupungin ranta-alueen parantaminen ja kirkon pysäköintialue urakan rakentajaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy:n urakkahintaan 418 800,00 euroa (alv 0 %) sekä tilata kohteen valaistuksen Naantalin Energia Oy:ltä tarjoushintaan 54 500 euroa (alv 0 %). Valinta on ehdollinen ja vaatii kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston myönteisen päätöksen tarvittavasta 300 000 euron määrärahan käyttöoikeudesta vuodelle 2022.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.