Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 111


Maanvuokrasopimuksen jatkaminen lisälehti

 

Maanvuokrasopimuksen jatkaminen, Aura Mare Oy

 

Tekninen lautakunta 29.09.2021 § 111      

1456/10.00.02.01/2021    

 

 

 

Valmistelija Maankäyttöpäällikkö Tuomas Lindholm 23.9.2021:

 

Aura Mare Oy on anonut saada jatkaa Naantalin kaupungin 106. kaupunginosan (Kukola) asemakaavan Ak-332 "Kukolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos osa 1" mukaiselle EV-alueelle sijoittuvan, noin 6.865 m2 suuruisen maa-alueen vuokrausta. Vuokra-alue sijaitsee osoitteessa Puhdistamontie 5.

 

Anoja hallitsee aluetta 19.4.2016 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Vuokrakausi käsittää 1.7.2016 - 30.6.2026 välisen ajan.

 

Anoja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta sekä ilmaissut kiinnostuksen ko. alueen taikka sen osan ostamiseksi tulevaisuudessa. Alueen asemakaavan muutoksesta ja tulevaisuuden kehittämisestä on käyty neuvotteluita anojan, Naantalin kaupungin Teknisen toimen sekä Naantalin kaupunginjohdon kanssa. Anojan tavoitteena on kehittää vuokra-aluetta pidemmällä aikavälillä mm. kunnostamalla rakennuksia ja päällystämällä alueen teitä. Investointien edellytyksenä on vuokra-alueen hallinnan turvaaminen vähintään investointien taloudelliseksi pitoajaksi.

 

Noin 6.865 m2 suuruisen alueen maanvuokrausta aiempaa vastaavaan käyttötarkoitukseen - ympäristöhäiriötä ai­heut­ta­mat­to­miin tukitoimintoihin ja alueella kulkemiseen, liikennöintiin se­kä varastointiin, olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntäen - voidaan uudistaa siten, että vuokrakautta jatketaan viidellätoista (15) vuodella 30.6.2041 asti.

 

Vuokrasopimuksen kohdan 2.2 mukaisesti uudelleenvuokrauksen yhteydessä vuokranantajalla on oikeus päättää uudesta vuokrasta. Luonnonmaan sataman maapohjan käypää arvoa on arviotu ulkopuolisen arviomiehen (Catella Property Oy 4.12.2015) toimesta Naantalin kaupungin ja Au­ra Mare Oy:n / perustettavan yhtiön lukuun vuonna 2016 tehdyn naapurikiinteistön kaupan yhteydessä. Oleva vuosivuokra ja arvio huomioiden vuokra-alueen uudeksi perusvuosivuokraksi vahvistetaan 3.830 €. Vuokran hinnoittelussa alentavana tekijänä on huomioitu alueen nykyinen, kaavan mukainen käyttötarkoitus suojaviheralueena (EV) sekä alueen rakennusten ja rakennelmien purkamisvelvoite.

 

Muilta osin maanvuokrasopimusta jatketaan entisin ehdoin.

 

LIITE A13, TEKLA 29.9.2021  

 

OHEISMATERIAALI: Maanvuokrasopimus  ja  Aura Mare Oy:n anomus 21.9.2021

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että:
- noin 6.865 m2 suuruisen maa-alueen vuokrausta Aura Mare Oy:lle jatketaan 30.6.2041 asti;
- uudeksi perusvuosivuokraksi vahvistetaan 3.830 €; ja
- muutoin noudatetaan liitteenä olevia maanvuokrasopimusehtoja.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.