Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.09.2021/Pykälä 99


Tekla_maksuluettelo TA2022
talousarvio 2022

 

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman laadinta

 

Tekninen lautakunta 15.09.2021 § 99      

1036/02.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 6.9.2021

 

Kaupunginhallitus on antanut 14.6.2021 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että taloussuunnitelma hyväksytään joulukuun valtuustossa.

 

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -14 461 012 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjeluvun joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -840 000 euroa.

Yhteensä siis -15 301 012 euroa.

 

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut ylittyvät hieman johtuen menoista, joihin ei ole varauduttu raamivaiheessa: asuntomessut 32 300 euroa ja joukkoliikenne 38 600 euroa. Muut tulosalueet alittavat hieman niille asetetut raamiluvut, joten poikkeama ohjeluvuista on yhteensä 65 321 euroa.

 

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2022 asetettiin 17 900 000 euroa.

 

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suoritteen tuottamisesta.

 

Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi käyttötalouden osalta sekä teknisen lautakunnan tarkastettu maksuluettelo.

 

LIITTEET B1 - B2, TEKLA 15.9.2021

 

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Vakanssirekisteri sekä investointiesitykset tuodaan lautakunnan käsittelyyn 29.9. kokoukseen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialueen käyttötalouden talousarvion vuodelle 2022 sekä maksuluettelot. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.