Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.09.2021/Pykälä 87


 

Teknisen lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen

 

Tekninen lautakunta 08.09.2021 § 87      

842/00.00.02/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 30.8.2021:

 

Hallintosäännön 161 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

 

Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedoksisaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- ja valitusajan päättyessä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokousta seuraavana päivänä.

Edelleen tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirjat julkaistaan kuntalain 140 §:n säätämässä tarkoituksessa kaupungin yleisillä verkkosivuilla.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin