Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.09.2021/Pykälä 85


 

Teknisen lautakunnan kokousten aika ja paikka

 

Tekninen lautakunta 08.09.2021 § 85      

842/00.00.02/2021    

 

 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 30.8.2021:

 

Hallintosäännön 137 §:n mukaan toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Hallintosäännön 138 §:n mukaan suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisten kuultavissa tai nähtävissä.

 

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Hallintosäännön 139 §:n mukaan toimielin voi päättää asioista sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

 

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

 

Toimialan töiden suunnittelun kannalta on tarkoituksenmukaista päättää kokouspäivistä ennakkoon.

 

Tekninen lautakunta on päättänyt syksyn kokouksista 5.5.2021 § 55 seuraavaa:

 

"Tekninen lautakunta päättää kokoontua syyskaudella 2021 pääsääntöisesti keskiviikkoisin seuraavasti:

 

8.9., 15.9., 29.9., 27.10., 24.11. ja 15.12.

 

Syksyn kolme ensimmäistä kokousta pidetään klo 17 alkaen. Muiden kokousten alkamisajankohdasta päättää tekninen lautakunta syksyn ensimmäisessä kokouksessaan.

 

Mahdollisista kokousmuutoksista päätetään ja ilmoitetaan hyvissä ajoin.

 

Kevään 2022 kokousaikataulu päätetään viimeistään joulukuun kokouksessa."

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00 kaupungintalolla. Kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Tekninen lautakunta päättää kokoontua syyskaudella 2021 keskiviikkoisin klo 17.00 seuraavasti:
8.9., 15.9., 29.9., 27.10., 24.11. ja 15.12.

Mahdollisista kokousmuutoksista päätetään ja ilmoitetaan etukäteen.

Kevään 2022 kokousaikataulu päätetään viimeistään joulukuun kokouksessa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin