Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.09.2021/Pykälä 96


 

Määrärahamuutoksia Teknisen lautakunnan yhteishankkeet investointiosaan

 

Tekninen lautakunta 08.09.2021 § 96      

1036/02.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 6.9.2021

 

Talousarvion Investointiosan yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeissa oli varattu 250 000 euron määräraha 2021 pysäköintialueen rakentamiseen Luolalaan suurjännitelinjojen alapuoliselle alueelle. Myös taloussuunnitelmassa vuodelle 2022 oli varauduttu rakentamisen vastaavan suuruisella määrärahalla.

 

Tarkempien vaihtoehtoselvitysten myötä asuntomessujen pysäköintialueen rakentamisesta Luolalaan luovuttiin ja pysäköinti päätettiin sijoittaa Energia ja KierrätysParkki Oy:n alueelle. (Kaupunginhallitus 12.4.2021)

 

Luolalan suurjännitelinjojen alapuolisen maa-alueen vuokraamisesta on kiinnostunut viereinen kuljetusalan yritys. Alueen vuokraaminen edellyttää viheryksikön varasto -ja risujen keräysalueen siirtämistä Isosuon maankaatopaikan yhteyteen. Isosuon alueelle tulee ennen toiminnan siirtämistä tehdä tieliittymä puomeineen ja rakentaa soveltuvaa kenttäaluetta. Alueen perustamisesta arvioidaan aiheutuvan 30 00 euron vuoden kustannukset vuoden 2021 aikana.

 

Naviren meriteollisuusalueelle on varattu talousarviossa 400 000 euron määräraha Navirentien jatkeen kunnallistekniikan rakentamiseen. Tämä hanke valmistuu syyskuussa.

 

Talousarviovuoden 2021 aikana on lisäksi käynnistynyt ensimmäinen teollisuusrakennushanke Kukolantien viereisellä Naviren alueella, joka edellyttää kunnallistekniikan rakentamista. Kiinteistön rakennushanke on jo käynnissä, joten kunnallistekniikan rakentaminen alueelle tulee toteuttaa vuoden 2021 aikana. Yhdyskuntatekniikan osasto on kilpailuttanut kunnallistekniikan rakennushankkeen, josta arvioidaan muodostuvan noin 200 000 euron kokonaiskustannukset. Kunnallistekniikan rakennusurakan on suunniteltu aloitettavan 27.9 ja valmistuvan joulukuussa 2021.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää seuraavia määrärahamuutoksia kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle:

Luolalan pysäköintialue:  
katualueet   -150 000 euroa
vesi ja jätevesi -  50 000 euroa
hulevesi  -  50 000 euroa
Yhteensä    -250 000 euroa

Isosuon viheryksikön varastointialue: (UUSI KOHDE)
Puistot ja leikkialueet + 30 000 euroa


Naviren Meriteollisuusalue:
katualueet  +100 000 euroa
vesi ja jätevesi +  20 000 euroa
hulevesi  +  80 000 euroa
yhteensä  + 200 000 euroa

Pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa tämän asian osalta

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin